Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 7. OKTOBRA 2015. GODINE SEDNICA ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO - RAZMATRANJE PREDLOGA ZA DONOšENJE AUTENTIčNOG TUMAčENJA POJEDINIH ODREDABA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA I PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI


139. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo biće održana 7. oktobra 2015. godine, sa početkom u 14,00 časova, u sali II.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga za donošenje autentičnog tumačenja odredaba čl. 27, 28, 40 i 71. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003 i 84/2004) i člana 41. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014), koji je podneo narodni poslanik Dragan Nikolić.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 06.10.2015.