Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: RASPISAN TENDER ZA NABAVKU SOFTVERA ZA ELEKTRONSKU RAZMENU PODATAKA IZMEđU šEST DRžAVNIH INSTITUCIJA - CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA, PIO FONDA, PORESKE UPRAVE, MUP-A, NACIONALNE SLUžBE ZA ZAPOšLJAVANJE I MINISTARSTVA DRžAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE


Raspisan je tender za nabavku softvera za elektronsku razmenu podataka između šest državnih institucija, koji će omogućiti da se godišnje "uštedi" čak pet miliona papira koji su građanima i privredi potrebni da obave poslove, izjavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Ana Brnabić.

Softver će podržati punu primenu Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 - dalje: Zakon) - što je planirano za 1. jun 2017. godine.

To u praksi znači, da će primenom tog Zakona građani prestati da budu kuriri institucijama i sami prikupljaju podatke za izdavanje dokumenata, jer institucije te podatke već poseduju. Takođe, trebalo bi da donese i prestanak paradoksalne prakse da "dokazujemo šalterskim službenicima da smo se rodili", ali i konačno obesmišljavanje već kultne šale o šalterskoj službenici Mici ubici i rečenici "fali ti jedan papir" (FT1P).

"To će omogućiti uspostavljanje razmene podataka elektronski, i to za 80 odsto podataka u službenoj evidenciji. Nadamo se da će početak implementacije ovog sistema biti za šest do osam meseci, kao i da će godišnja ušteda na papirima biti oko pet miliona papira", rekla je Brnabić.

Po okončanju tendera biće potpisan ugovor za softver, a omogućiće razmenu podataka šest institucija - Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, PIO Fonda, Poreske uprave, MUP-a, Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Ministarka Brnabić izjavila je da se broj firmi i građana koji koriste elektronske servise državnih institucija povećava, a da njih oko 400.000 koristi 635 dostupnih usluga u okviru E-uprave.

Ona je rekla da je samo u prvom kvartalu broj korisnika elektronskih usluga veći za 90.000.

Brnabić je istakla da će u fokusu Ministarstva biti dalje razvijanje elektronskim servisima za građane i privredu, te da će lično odvajati jedan dan nedeljno koji će u potpunosti biti posvećen smanjivanju birokratije.

Ona se osvrnula i na istraživanje UN koja je pokazalo da se od 2014. godine Srbija, kada je reč o e-upravi, pomerila za 30 mesta - na 39. mesto od 193 rangirane zemlje sveta.

Kada je reč o participaciji, da i građani i privreda učestvuju u donošenju odluka kada je reč o unapređenju tih servisa, Srbija se pomerila sa 81. na 17. mesto.

Brnabić je istakla i da će kako bi bio stvoren bolji ambijent, biti uvedena i usluga E-inspektor, u cilju bolje koordinacije inspekcijskih službi, a to Ministarstvo je, kako je podsetila, zaduženo za primenu Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015) u cilju dalje borbe protiv sive ekonomije.

Ministarka je najavila i uvođenje mogućnosti plaćanja platnim karticama na portalu E-uprave.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 06.09.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija