Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POVERENIK: IZMENAMA POJEDINIH PROPISA SNIżAVA SE PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA ISPOD NIVOA PROPISANOG ZAKONOM O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAčAJA


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, upozorio je Vladu Republike Srbije, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Republički sekretarijat za zakonodavstvo, na zabrinjavajuću tendenciju da se kroz izmene propisa iz resora pojedinih ministarstava, snižavaju prava na pristup informacijama ispod nivoa propisanog Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010 - dalje: Zakon), koji na sistemski način uređuje tu materiju.

U pismu Poverenika navodi se da je sve češće predlaganje zakonskih odredaba kojima se nedopušteno uređuju pitanja o pristupu informacijama koja su već uređena Zakonom i ustanovljavaju dodatna ograničenja prava mimo onih koja su njime propisana.

To se čini uprkos izričitoj odredbi člana 8. ovog Zakona po kojoj se prava iz ovog zakona mogu izuzetno podvrgnuti ograničenjima propisanim samo ovim zakonom, a ne nekim drugim zakonom ili propisom.

Broj primera, kako navodi, nije mali, a samo u poslednjih mesec dana pojavila su se čak četiri takva nacrta zakona.

U skladu sa svojim nadležnostima utvrđenim članom 35. Zakona, Poverenik ukazuje da je nužno što pre zaustaviti, odnosno sprečiti dalju tendenciju pogoršavanja uslova za ostvarivanje prava javnosti odnosno prava građana na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

S tim u vezi Poverenik podseća da "svi strateški dokumenti Vlade i Narodne skupštine Republike Srbije i u vezi sa reformom državne uprave, i u vezi sa procesom evropskih integracija, i u vezi s borbom protiv korupcije predviđaju i zahtevaju viši nivo transparentnosti rada organa i otklanjanja prepreka u primeni postojećeg Zakona", dodaje se u saopštenju.

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010)

Ograničenja prava

Član 8

Prava iz ovog zakona mogu se izuzetno podvrći ograničenjima propisanim ovim zakonom ako je to neophodno u demokratskom društvu radi zaštite od ozbiljne povrede pretežnijeg interesa zasnovanog na ustavu ili zakonu.

Nijedna odredba ovog zakona ne sme se tumačiti na način koji bi doveo do ukidanja nekog prava koje ovaj zakon priznaje ili do njegovog ograničenja u većoj meri od one koja je propisana u stavu 1. ovog člana. 

Izvor: Vebsajt RTS, Redakcija, 04.09.2015.