Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI: Potrebno ga je što pre doneti, u cilju uspešnije borbe protiv nasilja u porodoci


Potrebno je što hitnije doneti zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, zaključio je kolegijum pokrajinskog zaštitnika građana nakon sastanka s kojeg su pozvane sve institucije nadležne i odgovorne za postupanje u slučajevima nasilja u porodici da se za to založe.

Kolegijum zaštitnika građana se upravo bavio temom nasilja u porodici i kako u takvim situacijama zaštiti osnovna ljudska prava, a namera je bila da se razmene iskustva i znanja kako bi se poboljšao rad institucija koje u slučajevima nasilja treba da reaguju.

Navodeći da nasilje u porodici nije lična stvar, pokrajinski ombudsman Zoran Pavlović rekao je da je u prevenciji te vrste nasilja neophodno da se žrtvama obezbedi jednostavan i neposredan pristup službama pravne pomoći, a nadležne institucije i mehanizmi podrške učine što funkcionalnijim.

Kolegijumu su prisustvovali i gosti iz organa uprave, ustanova i organizacija koje se bave ostvarivanjem, zaštitom i unapređenjem ljudskih prava u Vojvodine, a bilo je reči o načinu funkcionisanja mehanizama zaštite osoba koje su doživele nasilje, o efikasnijim kaznama za počinioce, ali i potrebi detabloidizacije ove teme u medijima.

Pomoćnica pokrajinskog sekretara za demografiju i ravnopravnost polova Svetlana Selaković rekla je da sve planirane aktivnosti u toj instituciji sprovode, uprkos nedostatku stručnih kadrova i nemogućnosti zapošljavanja novih ljudi.

Zbog toga je sa sastamnka poručeno da je potrebno osnažiti kadrovski nadležni pokrajinski sekretarijat, ali i da je neophodna edukacija zaposlenih u pokrajinskim organima koji vrše inspekcijski nadzor svih službi nadležnih za postupanje u slučajevima sa elementima nasilja u porodici.

Edukacija je potrebna i zaposlenima u centrima za socijalni rad, a učesnici su pozvali sva državna i strukovna tela nadležna za praćenje rada medija da preuzmu svoj deo odgovornosti i aktivnije se angažuju ne samo po pitanju kažnjavanja onih koji na senzacionalistički i društveno nekonstruktivan način izveštavaju o nasilju u porodici, nego i na zagovaranju edukacije javnosti putem medija o tome kako se ova vrsta nasilja može prepoznati i sprečiti.

Izvor: Večernje novosti, 04.08.2017.
Naslov: Redakcija