Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 7. JULA 2015. GODINE SEDNICE ODBORA ZA RAD, SOCIJALNA PITANJA, DRUšTVENU UKLJUčENOST I SMANJENJE SIROMAšTVA, ODBORA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, SAOBRAćAJ, INFRASTRUKTURU I TELEKOMUNIKACIJE, ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO I ODBORA ZA FINANSIJE, REPUBLIčKI BUDżET I KONTROLU TROšENJA JAVNIH SREDSTAVA


24. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva u 9,30 časova, u sali IV, na spratu.

Dnevni red:

1. Razmatranje predstavki i predloga građana i

2. Razno.

34. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije biće održana uutorak, 7. jul 2015. godine sa početkom u 11,30 časova, u sali II.

Dnevni red:

1. Razmatranje Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektonske komunikacije i poštanske usluge za 2014. godinu, sa prilozima (broj 02-1652/15 od 19.06.2015. godine);

2. Razmatranje predstavki na predlog Radne grupe Odbora.

123. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo biće održana u utorak, 7. jul 2015. godine sa početkom u 9,30 časova, u sali III.

Dnevni red:

1. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci, koji je podnela Vlada.

55. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava biće održana u utorak, 7. jul 2015. godine sa početkom u 9,00 časova, u sali II.

Dnevni red:

- usvajanje zapisnika 52, 53. i 54. sednice Odbora -

1. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci koji je podnela Vlada, u pojedinostima.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 06.07.2015.