Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIVREMENO BLOKIRANA SREDSTVA IPA FONDOVA EU USKORO ĆE BITI DOSTUPNA: VLADINA KANCELARIJI ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EU ZAPOSLIćE DODATNE LJUDE


Evropska komisija nedavno je obustavila prenos 20 miliona evra Srbiji zbog nedovoljnog broja ljudi u Vladinoj kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU.

U Vladinoj kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU uskoro će zaposliti devet ljudi. Procedura oko zapošljavanja novih ljudi trebalo bi da se završi najkasnije za dva meseca.

Na taj način otkloniće se prepreke koje su dovele do obustave prenosa 20 miliona evra iz sredstava EU u okviru IPA programa.

Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu finansija, Milovana Filimonovića, u Vladi Srbije se priprema akcioni plan kako bi se obezbedili odgovarajući kadrovski kapaciteti u Revizorskom telu. Ljudi koji će raditi u ovoj instituciji pored posedovanja odgovarajuće stručne spreme moraju da poznaju domaće, ali i evropsko zakonodavstvo, da imaju iskustva u radu u oblasti revizije i da znaju engleski jezik.

On dodaje da će pored zapošljavanja ljudi u Revizorskom telu, resorna ministarstva koja koriste IPA projekte morati da obezbede odgovarajuće kadrovske kapacitete kako bi iskoristili sredstva koja je EU odobrila za realizaciju projekta.

- Iako nam je EK privremeno obustavila 20 miliona evra, projekti nisu ugroženi jer je Ministarstvo finansija obezbedilo odgovarajući iznos sredstava za premošćavanje u budžetu kako bi IPA projekti mogli da nastave da se ugovaraju - objašnjava Filimonović.

 

On dodaje da će se kroz tekuću reformu sistema plata u državnoj upravi obezbediti optimalni uslovi za nagrađivanje uloženog rada.

- Radićemo nagrađivanje po učinku, kao jedinom validnom merilu. Oni će nakon izmena Zakona o platama državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 - ispr., 115/2006 - ispr., 101/2007, 99/2010, 108/2013 i 99/2014) biti dodatno nagrađeni u zavisnosti od učinka u radu - kaže Filimonović.

Izvor: Vebsajt Blic, 06.07.2015.