Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA: Borački status će biti priznat svakom borcu koji je učestvovao u odbrani suvereniteta i integriteta Republike Srbije od 1990. do 1999. godine. Prinadležnosti će dobiti i porodice boraca koji su u međuvremenu preminuli


Borci devedesetih dobiće status boraca, legitimaciju i na osnovi toga novčana prava i druge pogodnosti, rečeno je na skupu u Skupštini Grada Niša gde se vodila javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica.

Osnovi zaključak koji se može doneti je da su ratni veterani i udruženja boraca nezadovoljni Nacrtom zakona, a da predstavnici Ministarstva kažu da će napokon definisati status boraca. Borci i veterani su u osnovi nezadovoljni jer njihov status nije regulisan na nivou Republike, već je položaj boraca je zavisio od mogućnosti lokalnih samouprava.

"Mi tražimo da ko je bio na ratištu do 15 dana ima borački dodatak u vrednosti od 3000 dinara, oni koji su bili do mesec dana imaju 6000 dinara borački dodatak a oni koji su bili do 45 dana imaju 9000 dinara, do 60 dana 12.000 dinara, do 75 dana 15.000 dinara a preko toga, 20.000 dinara. Ova predlog smo dali u novembru mesecu. Ni jedan predlog nije usvojen", rekao je Ljubiša Stamenković iz Udruženja ratnih invalida ratova 90-ih grada Niša koji okuplja oko 4000 veterana.

Jovan Šuković, predstavnik Jedinstvenog odbora PUPS iz Niša smatra da nema jedinstva u tretiranju boraca:

"Smatramo da se ovim zakonom produbila diskriminacija među borcima. Zakon je obuhvatio mali broj ljudi. Svaka čast invalidima, članovima porodica. Zakon se donosi 20 godina. Za to vreme, populacija ljudi koji su zainteresovan za ovaj zakon se smanjila za 20 procenata. Mi tražimo da socijalni položaj boraca ne bude rešen u lokalnoj samoupravi nego da se reši na nivou Srbije. Problem je rešen u Valjevu, Beogradu i Vojvodini. Do sada ja zakon bio "invalidski" tretirao prava invalida a ne i ostalih učesnika rata. To zakon treba da ispravi", rekao je Šuković

Donošenjem zakona, kako je rekao državni sekretar u Ministarstvu za boračka pitanja Svetozar Aleksov veterani će imati status borca i svoja lična primanja na osnova učešća u ratnim sukobima.

 "Radna grupa će razmotriti sve sugestije i primedbe, jer bilo je vrlo ozbiljnih predloga koji su naišli na razumevanje na svim nivoima razmatranja. Spajanjem postojećih propisa i predloga radne grupe i sugestija sa javne rasprave, doći ćemo do teksta zakona koji će biti objedinjen i stavljen na dalje razmatranje pred poslanike Narodne skupštine Republike Srbije. Ključna stvar je da u novom propisu neće biti ni jedno pravo umanjeno koje su borci i boračke porodice već imale, a biće prošireno sa nekim novim pravima", rekao je Svetozar Aleksov.

Aleksov kaže da je u ovom momentu nerealno da budu ispunjeni svi zahtevi boraca.

"Realno da se određena prava priznaju i da borci dobiju svoj status i da u budućnosti, kada se materijalni položaj države još poboljša, lakše se podigne neka osnovica i da se neka olakšica. Borci će biti kategorisani i definisani u zakonu. U zavisnosti od kategorije imaće i određena prava i prinadležnosti. Novčana prava nisu nominalno određena već procentualno od prosečne plate i penzije".

Borcima koji su 78 dana 1999. godine bili na Kosovu, a nisu mogli u ostalom radnom veku da obezbede radni staž i odlazak u penziju, novim zakonom će se regulisati da im penzija ne bude minimalna nego nešto viša. Period boravka na ratištu priznaje im se u penzijski staž u dvostrukom trajanju. Borci će steći pravo na borački dodatak, imaće boračku legitimaciju, svečane uniforme, mogućnost pružanja zdravstvenih usluga Vojno medicinske akademije za spektar bolesti. To do sada nisu imali prava, rekao je Svetozar Aleksov.

 Saša Grujović, samostalni savetnik ministra Zorana Đorđevića i koordinator radne grupe za izradu Zakona o boračko invalidskoj zaštiti rekao je da je od lokalnih samouprava zavisio veliki broj prava koja su se priznavala borcima. Gradovi Beograd, Valjevo i još neki drugi gradovi u Srbiji priznali su neke benefite na uštrb budžeta lokalne samouprave.

"I u Nišu ima nekih benefita ali to ne može biti deo ovoga zakona. Zakon ne može da propiše benefite na lokalnom nivou", rekao je Grujović i ponovio da borci po osnovu dosadašnjeg zakona nisu imali ni jedno jedino pravo.

"Naš zadatak je da borce uvedemo u pravo, u način materijalnog davanja. Koliki će to iznos biti, kako i šta će se priznati, vodićemo računa iz respekt interesa države. Sve što su izborili izborili su na štrajkove, borbe, pojedinačne slučajeve. Ova Vlada ne želi da daje obećanja koja neće moći da ispuni. Borački status će biti priznat svakom borcu koji je učestvovao u odbrani suvereniteta i integriteta Republike Srbije od 1990. do 1999. godine. Država Srbija, Vlada a pogotovu premijerka koja se uključila u potpunosti u izradi zakona želi da uvedemo borce i nekoliko prava, isplate, benefite. Koja su prava i mogućnosti, znaćemo kada Zakon bude izglasan u narodnoj skupštini. Početni stav nam je bio borački dodatak za borce koji ni po jednom drugom osnovu nemaju prav na penziju, da uvedemo borački dodatak koji će u stvari biti boračka penzija".

Poslednji podatak iz Fonda Penzijsko invalidskog osiguranja je da za vreme NATO agresije 99. godine (mart- jun) 128 000 boraca ostvarilo pravo na poseban staž u dvostrukom trajanju.

 "Pretpostavljam da će nakon donošenja zakona biti između 250 i 300 hiljada boraca koji će imati nekakav benefit od svoje države. Moramo da vodimo računa o tome koliko će novaca moći da bude na raspolaganju", rekao je Grujović.

Boračka legitimacija koja će biti urađena posle kategorizacije biće jedna od elemenata koja će davati osnov za besplatno zdravstvo, prevoz i nadoknade koje ljudima mnogo znače.

Pitanje ratnih dnevnica ne reguliše se ovim zakonom.

Prema predviđanjima Zakon treba da uđe u skupštinsku proceduru za šest meseci.

Izvor: Vebsajt Jugpress, 03.06.2019.
Naslov: Redakcija