Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Poverenik ukazuje da policija i tužilaštvo treba da se pozabave aplikacijom "Izabrani doktor"


Bez presedana je odluka Ministarstva zdravlja da poveri aplikaciju "Izabrani doktor" u kojoj su poznati svi medicinski podaci građana privatnoj firmi koja, kao i aplikacija za to, ima ozbiljne nedostatke, upozorio je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić.

Zbog toga je Poverenik doneo rešenje kojim je zabranjeno dalje prikupljanje podataka, a na konferenciji za novinare Poverenika je rečeno da je još uvek misterija šta se dešava sa aplikacijom, jer se stalno menja. Ističući da je aplikaciju za nekoliko dana preuzelo oko 10.000 građana, Šabić je rekao da se ona bavi ozbiljnom obradom podataka koji nemaju nikakve veze sa zakazivanjem lekarskih pregleda.

On je dodao da bi sve što se dešava zavređivalo istragu policije i tužilaštva, koje bi moralo da reaguje po službenoj dužnosti, nakon svega onog što je Poverenik utvrdio i javno saopštio.

Šabić je podsetio da ga je, nakon što je ukazao na nedostatke, Ministarstvo zdravlja optužilo da se bavi politikanstvom, a da je nepravilnosti na koje je ukazano pokušalo da objasni "štamparskom" i "tehničkom" greškom. Prema rečima Šabića, ne može biti štamparska greška ako firme Sorsih international i Sorsih internešnal imaju različite adrese sedišta u Nišu, a da se onda nepostojeća firma Izabrani doktor APP doo pojavljuje kao nosilac projekta i neko kome se ostavljaju lični podaci.

Pomoćnik generalnog sekretara poverenika Zlatko Petrović je konkretnim primerima ilustrovao sve "zamke" uvida u brojne lične podatke građana, jer se ostavljaju brojni podaci, uključujući i listu kontakata sa mobilnog telefona.

Ministarstvo zdravlja je 1. juna saopštilo da aplikacija ne skladišti lične podatke, ali izjava korisnika o prihvatanju pravila privatnosti na koju daje saglasnost to demantuje, ukazao je Petrović. On je naveo da se, samo na osnovu ličnog broja osiguranika koji se traži, može imati uvid u sve njegove ranije posete lekaru, kao i u zakazane preglede, ali se prate i IP adrese sa kojih se aplikaciji pristupa, serveri, sadržaj USB uređaja koji su korišćeni, pa čak i lokacija.

Vidi se da svrha aplikacije nije samo zakazivanje zdravstvenog pregleda, već i direktan marketing, konstatovao je Petrović. On je upozorio da su time višestruko prekršene odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012), Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon), kao i Zakona o informacionoj bezbednosti ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 i 94/2017), a uvedena je i starosna granica od 13 godina, koju ne poznaje nijedan zakon Srbije.

Kompletno činjenično stanje biće utvrđeno i objavljeno tokom postupka nadzora, kada će biti i konačna mera, rekao je on.

Podsetimo, kad je pokrenuta aplikacija, građani su se žalili da ne radi.

Izvor: Vebsajt 021, 06.06.2018.
Naslov: Redakcija