Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA: Od početka primene Zakona, 5. juna 2015. godine, ukupan broj predmeta u radu 274


Država uzbunjivačima ne garantuje samo pravnu zaštitu, duguje im odgovore institucija na slučajeve uzbunjivanja, a taj odgovor mora biti efikasan i transparentan, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić na konferenciji "Glasna Pištaljka: Uzbunjivači i novinari protiv korupcije".

Ona je rekla da će Vlada Republike Srbije nastaviti aktivnu borbu protiv korupcije, da će pravosuđe nastaviti da sprovodi Zakon o zaštiti uzbunjivača ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014) i da moli sve učesnike skupa da budu partneri državi u transformaciji društva u moderno društvo odgovornih pojedinaca.

Ukoliko gradimo društvo odvažnih i odgovornih građana sa zajedničkim ciljem imamo šansu za napredak i uspeh, ocenila je ona.

Korupcija je bolest koja društvo čini slabim i siromašnim, a potrebna je sistemska i hrabra borba i zato je zaštita uzbunjivača, hrabrih i odvažnih, društveno odgovornih i pravdoljubivih najvažniji mehanizam za bornu protiv korupcije, ocenila je Brnabićeva.

Brnabićeva je istakla da je od početka primene Zakona 5. juna 2015. godine ukupan broj predmeta u radu 274 i da taj broj raste.

Zaštitnik građana Zoran Pašalić rekao je da se u prvih sedam dana na toj funkciji sreo sa napadima na novinare i da kada je izneo predlog da se osnuje neka nova organizacija, to je "dočekano na nož" jer je mediji takve i slične promene ne doživljavaju kao nešto korisno, već protiv njih.

Stalno se govori o slobodi medija, ali kada sam razgovarao sa njima nisu ih mučila samo pitanja slobode izražavanja, već egzistencijalni problemi, rekao je Pašalić i upitao da li može biti slobodan čovek koji nema slobodu egzistenciju.

Pašalić je rekao da govori sa pozicije Zaštitnika građana, ustavne kategorije, kada pita zašto novinari ne bi bili "beneficijari Ustava".

Informacija je ta koja sve znači i dobra i pravovremena informacija je bolja nego dobra ekonomska pozicija, jer sa dobrom informacijom jača i takva pozicija, ocenio je on.

Prema rečima Pašalića, ta ustavna promena sa novom pozicijom u ustavu menjaju se i zakoni, Krivični zakonik ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016), ali i član 54 Zakona o javnom informisanju i medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 - autentično tumačenje) koji se bavi time ko može da traži od novinara da otkrije izvor informacija.

Smatram da to može biti samo sud, naglasio je Pašalić.

Govoreći o razgovorima sa građanima tokom prve godine na novoj funkciji, Pašalić je rekao da oni govoreći o svojim problemima mogu biti i uzbunjivači.

Pašalić je najavio da će pratiti situaciju koliko su novinari u ovoj zemlji zaštićeni i koliko su uzbunjivači lica koja mogu da slobodno da govore, bez bojazni da će im se nešto dogoditi.

Zamenik republičkoj javnog tužilaštva Branko Stamenković istakao je da se javna tužilaštva ne pominju direktno kada je reč o zaštiti uzbunjivača, navodeći da se pre svega radi o sudskoj zaštiti, ali bi i oni mogli da imaju svoju ulogu.

Stamenković je istakao da su novinari ponekad ti koji vode tu vrstu borbe i informisanja o slučajevima korupcije i važno je da su RJT i javna tužilaštva prepoznala tu njihovu ulogu, rekao je Stamenković.

U saradnji sa novinarima, rekao je Stamenković, možemo zajedno da radimo i po pitanjima zaštite novinara, ali u slučajevima korupcije i tako imamo kvalitetan rad na predmetu, izveštavanje, ali i ishod krivičnih postupaka.

Izvor: Vebsajt Danas, 06.06.2018.
Naslov: Redakcija