Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

CENTAR ZA PRAVOSUDNA ISTRAŽIVANJA - CEPRIS: ZA USPEšNU REFORMU PRAVOSUđA NEOPHODNO JE UTVRDITI USTAVNI POLOżAJ PRAVOSUđA, TREBA SE POZABAVITI I NAčINOM IZBORA NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA, NAčINOM IZBORA NAJVIšIH SUDSKIH TELA, ZAKONODAVSTVOM, ODGOVORNOšćU NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA, MREżOM SUDOVA, KAO I PITANJEM FINANSIRANJA PRAVOSUđA


Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS), koji je osnovan krajem maja, baviće se isključivo pravosuđem sa naučnog i praktičnog stanoviša i predlagaće moguća rešenja za niz problema sa kojima se suočava, rekao je predsednik Upravnog odbora CEPRIS-a sudija Apelacionog suda u Beogradu, Miodrag Majić.

"Osnovni princip kojeg ćemo se držati i zbog kojeg smo osnovani jeste da osim kritike damo predloge rešenja, s obzirom na to da je puno onih koji osnovano kritikuju stanje u pravosuđu, ali je jako malo predloga kako ga popraviti", ukazao je Majić.

Navodeći da u svakom trenutku ima bar desetak tačaka o kojima se može govoriti, sudija je ukazao da je ideja da Centar ponudi sopstveno viđenje problema i rešenja, koja će se nekad poklapati sa predlozima državnih tela kroz poglavlje 23 i 24, a nekada i neće.

Centar je tu da, ako neko želi da čuje šta imaju da kažu ljudi čijoj se stručnosti i posvećenosti profesiji ne može prigovoriti, naglasio je Majić koji je sudija Apelacionog suda u Beogradu.

On smatra da bi bilo bolje da je Centar osnovan ranije, ali da je i sada dobar momenat jer se uskoro otvara Poglavlje 23 u pregovorima za članstvo u EU.

Upitan koji su to gorući problemi u pravosuđu Srbije, Majić kaže da uvek treba krenuti od ustavnog položaja pravosuđa i pitanja gde se danas nalazi ta grana vlasti u našem društvu i u kojoj meri ona zaista predstavlja granu vlasti.

Po njemu, treba se pozabaviti i načinom izbora nosilaca pravosudnih funkcija, načinom izbora najviših sudskih tela, zakonodavstvom, odgovornošću nosilaca pravosudnih funkcija, mrežom sudova koja je, kako je naveo - i dalje problematična.

Posebno je ukazao na pitanje finansiranja pravosuđa i drugim sa tim povezanim problemima zbog, kako je naveo, "velikog odliva novca na promašaje koji se u pravosuđu javljaju".

"Gomila je pitanja, a probaćemo da makar deo njih u narednom periodu ozbiljno izanaliziramo i da javnosti predočimo svoje viđenje kuda bi trebalo ići", naveo je Majić.

CEPRIS je nezavisna nevladina organizacija, koja je okupila stručnjake u oblasti pravne nauke i prakse sa ciljem analize uzroka sadašnjeg stanja i ponude mogućih pravaca konsolidacije i razvoja pravosuđa, saopšteno je iz tog Centra.

Za predsenika je krajem maja izbran je advokat iz Novog Sada Slobodan Beljanski.

Ostali članovi CEPRIS-a su nekadašnja predsednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero, redovna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu u penziji Marijana Pajvančić, redovni profesori Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Miodrag Jovanović i Zoran Mirković, kao i njihov kolega koji je i sudija Ustavnog suda Srbije Goran P. Ilić.

Tu su, takođe, advokati iz Beograda Vladimir Đerić i Nebojša Maraš, advokat iz Novog Sada Vladimir Beljanski i docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Bojan Spaić.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 05.06.2016.
Naslov: Redakcija