Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJE ZA IZNAJMLJIVANJE ZAPOSLENIH NA LIZING


Poslednjih dana, aktuelna tema jeste iznajmljivanje radnika iliti radnik na lizing. Postoji dosta razloga za iznajmljivanje radnika, između ostalih, to su: smanjenje troškova radne snage za doprinose koje plaća strana koja iznajmljuje radnika, lakša zamena radnika, nepostojanje obaveza iz kolektivnog ugovora prema iznajmljenom radniku, nepostojanje obaveze o preuzimanju radnika, zamena zbog bolovanja, sezonski poslovi i slično.

Na primer, u Nacionalnoj službi za zapošljavanje u toku je tender za nabavljanje higijenskih usluga za iznos od 65.000.000 bez PDV-a. Uprava za zajedničke poslove republičkih organa zaključila je sa preduzećem NN ugovor o pružanju usluga u održavanju higijene gde je ukupna ugovorena vrednost za pružanje tih usluga 270.480.228 dinara. Nema podataka koliko lica je angažovano na čišćenju, koliki je prostor u pitanju, kao i da li su usluge izvršene, ali iz priloženog je više nego evidentno da te agencije "dobro čiste" i srpski budžet.

Što se tiče pravosuđa, problem nije samo u novcu, već postoji opravdana zabrinutost za bezbednost i sigurnost predmeta koji su dostupni iznajmljenim i neproverenim licima preko agencije. Predmeti se ne zaključavaju, nalaze se svuda po kancelarijama - ormanima, policama, na stolu, stolicama, po podu, tako da iz predmeta lako može da nestane određeni deo pravne građe, a može da nestane i kompletan predmet. O tome niko ne vodi računa. 

Izvor: www.danas.rs, Slađanka Milošević