Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR


PRAVO NA DELOTVORNO PRAVNO SREDSTVO U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

POSTUPAK ZA PRENOS BROJA U JAVNIM TELEFONSKIM MREŽAMA NA FIKSNOJ LOKACIJI: • Početak primene Pravilnika o prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji - 1.4.2014. godine •

POSTUPAK DOBIJANJA SAGLASNOSTI ZA IZVOĐENJE RADOVE NA USTANOVI U JAVNOJ SVOJINI

STAVLJANJE U PROMET I PRODAJA ROBE KOJA JE DOBIJENA GRATIS

Izvor: Paragraf Lex