Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O RADU I O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU: Ne postoji utvrđeni obrazac na kome se podnosi prijava zbog nepoštovanja zakona u oblasti rada od strane poslodavaca. Prijava se podnosi u slobodnoj formi, ali je važno da pored predmeta prijave, ona sadrži i podatke o poslodavcu na koga se odnosi prijava, odnosno tačan naziv i adresu sedišta poslodavca, odnosno izdvojene poslovne jedinice poslodavca. Inspekciji se možete obratiti putem i-mejla, telefona ili odlaskom u prostorije inspekcije rada. Podnosioci prijave mogu biti radnici i druga zainteresovana lica, što znači da prijavu ne mora nužno podneti radnik zaposlen kod poslodavca


Ako smatrate da su vaša radna prava ugrožena, možete i anonimno podneti prijavu inspekciji rada. Međutim, inspektor ne može da primora poslodavca da, na primer, nadoknadi štetu ili isplati zaostale zarade radniku, već može samo da podnese prekršajnu prijavu protiv poslodavca.

Ne postoji utvrđeni obrazac na kome se podnosi prijava zbog nepoštovanja Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US), Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005 i 91/2015) i drugih propisa u oblasti rada od strane poslodavaca, kažu iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Prijava se podnosi u slobodnoj formi, ali je važno da pored predmeta prijave, ona sadrži i podatke o poslodavcu na koga se odnosi prijava, odnosno tačan naziv i adresu sedišta poslodavca, odnosno izdvojene poslovne jedinice poslodavca. Inspekciji se možete obratiti putem i-mejla, telefona ili odlaskom u prostorije inspekcije rada.

Iz Ministarstva kažu da podnosioci prijave mogu biti radnici i druga zainteresovana lica, što znači da prijavu ne mora nužno podneti radnik zaposlen kod poslodavca.

Radnik može i anonimno prijaviti nepravilnosti i inspektor rada će postupiti po svakoj prijavi, a jedina razlika je u tome što će podnosilac, ukoliko je potpisao prijavu, dobiti i informaciju o izvršenom nadzoru i preduzetim merama. Budući da prijavu mogu da podnesu i druga zainteresovana lica, moguće je podneti prijavu, na primer, preko advokata ili zastupnika i navesti njegove podatke (ime, prezime i adresu) i na taj način zaštititi svoj identitet, a istovremeno ne gubite pravo da dobijete izveštaj o inspekcijskom nadzoru.

Ukoliko prijavljujete "rad na crno", kažu iz Ministarstva, inspektor utvrđuje faktički rad kod poslodavca i nalaže poslodavcu da sa radnicima zatečenim na radu sklopi ugovor na neodređeno vreme. Ipak, zakon ne sprečava poslodavca da kasnije isti ugovor i raskine. Takođe, inspektor može da odloži izvršenje rešenja o otkazu ugovora o radu do donošenja pravosnažne odluke suda ukoliko je, kako piše u Zakonu o radu, "očigledno povređeno pravo zaposlenog", a zaposleni je pokrenuo radni spor.

U slučaju da prijavljujete neisplaćivanje zarade, diskriminaciju na poslu, uskraćivanje prava na otpremninu i druge nepravilnosti, inspektor podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i poslodavac može (na osnovu odluke suda) platiti kaznu, u zavisnosti od prekršaja, i do dva miliona dinara. Problem je u tome što adekvatnu odštetu za kršenje radnih prava radnik može ostvariti samo pokretanjem radnog spora na sudu, što je za veliki broj radnika skup i neizvestan put do pravde.

Ako prijavljujete da je vaša bezbednost i zdravlje na radu ugroženo, inspektor može da zabrani rad na tom radnom mestu i podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv poslodavca.

Prekovremeni, neplaćeni rad, opasnost na radu, kašnjenje ili neisplaćivanje plata, izbegavanje uplate doprinosa i mobing samo su neke od pojava koje radnik u Srbiji trpi.

Ako odbijete da radite u uslovima koji vam ne odgovaraju, možete da dobijete otkaz jer niste poštovali radnu disciplinu. Naime, član 179 Zakona o radu propisuje da poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako za to postoji opravdani razlog, tj. kada radnik povredi radnu disciplinu, neopravdano odbije da obavlja poslove i izvršava naloge poslodavca, odnosno "ako je njegovo ponašanje takvo" da ne može da nastavi rad kod poslodavca.

Izvor: Vebsajt 021, 05.03.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija