Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SET PREPORUKA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA REFORMU PROŠIRENJA EU: Nevladine organizacije iz Srbije uputile su preporuke Evropskoj komisiji, Generalnom direktoratu za susedstvo i proširenje i državama članicama


Sedam vodećih organizacija civilnog društva za pitanja evropskih integracija iz Srbije objavile su set preporuka za unapređenje okvira proširenja EU i uputile ih institucijama EU, ističući da EU neće biti kompletna, ili potpuno integrisana, otporna i prosperitetna bez država Zapadnog Balkana.

Dokument pod naslovom "Integrisanje Zapadnog Balkana: Izgradnja evropske budućnosti" sačinili su Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE), Centar savremene politike (CSP), Evropski pokret u Srbiji (EMINS), Centar za evropske politike (CEP), Centar za međunarodne i bezbednosne poslove (ISAC) i Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM).

Preporuke za reformu procesa proširenja EU nevladine organizacije iz Srbije su uputile Evropskoj komisiji, Generalnom direktoratu za susedstvo i proširenje (DG NEAR) i državama članicama.

Dokument sadrži osam preporuka i one se odnose na sve države Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju i Crnu Goru, koje trenutno vode pregovore o pristupanju.

Preporuke predviđaju da se unutrašnja reforma EU odvija paralelno sa proširenjem, kao i postepeno uključivanje država Zapadnog Balkana u programe EU.

Predlaže se takođe jasno identifikovanje elemenata zarobljavanja države u državama Zapadnog Balkana i unapređenje sistema za merenje napretka u pristupnim pregovorima

Među preporukama su i povećavanje dostupnih fondova za države kandidate, kao i povećanje angažmana EU u rešavanju bilateralnih sporova na Zapadnom Balkanu.

Predlaže i uvođenje kvalifikovanog glasanja u EU o pitanjima pristupanja, kao i zajednički rad na javnoj podršci integraciji zemalja Zapadnog Balkana.

Ističe se međutim da nijedna metodologija ne može da zameni nedostatak političke volje koja je neophodna na obe strane.

Nevladine organizacije iz Srbije objavile su set svojih preporuka uoči očekivanog objavljivanja predloga Evropske komisije koji se očekuju ove sedmice, nakon francuskog non-pejpera o reformi procesa proširenja u novembru 2019. godine i drugog non-pejpera devet država članica u decembru.

Izvor: Vebsajt N1, 04.02.2020.
Naslov: Redakcija