Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O ODREĐIVANJU KOMPETENCIJA ZA RAD DRŽAVNIH SLUŽBENIKA: Od Uredbe izuzeti državni službenici na lokalnom nivou


Svaki od 20.000 državnih službenika dobiće obrazac sa pravilima za ponašanje prema strankama, saradnicima i šefovima. Akt pod nazivom Uredba o određivanju kompetencija za rad državnih službenika ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019) stupila je na snagu 2. februara i odnosiće se na oko 20.000 ljudi iz republičkih institucija i republičkih organa.

Svako radno mesto i svaki radnik imaće svoj obrazac sa naznačenim modelima ponašanja i znanja koja se od njega očekuju. Reč je o dokumentu koji vrlo precizno propisuje načine ponašanja i sposobnosti koje mora da ima svaki državni službenik. Propisane kompetencije i potrebne veštine biće prilagođene vrsti posla i različite za svako radno mesto. O njima će odlučivati rukovodilac odeljenja u saradnji sa jedinicom koja se bavi kadrovima u nadležnom organu. Od ove Uredbe izuzeti su državni službenici na lokalnom nivou, kojih takođe ima oko 20.000.

Praktično, za državne službenike na izvršilačkim mestima koja nisu rukovodeća zahtevaće se otvorenost, ljubaznost i strpljivost prema saradnicima. Oni moraju da budu i dobri slušaoci, da obraćaju pažnju i razumeju onoga ko im govori. S druge strane, ovaj državni službenik mora da bude jasan, elokventan i precizan kada objašnjava. Sve to treba da poseduje i jedan šalterski radnik koji radi sa građanima i na njihov zahtev izdaje i prima dokumenta iz različitih oblasti.

S druge strane, od rukovodilaca odeljenja se zahteva pristupačnost. Oni moraju da poštuju različitosti, da jasno i smireno saopštavaju i dobre i loše vesti, da ulažu napor da ublaže napetost saradnika, ali i da uspešno pregovaraju, podstiču tim na bolji rad i daju podršku.

Vlada je prethodno donela Uredbu o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019) koja će trajati tokom ove i 2020. godine. Nakon toga, u 2021. godine rukovodioci će doneti pisanu ocenu za svakog zaposlenog, a oni koji se dobro pokažu mogu da računaju na povećanje zarade od 2.000 do 8.000 dinara mesečno.

Izvor: Vebsajt RTV, 03.02.2019.
Naslov: Redakcija