Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: Rok za uplatu prve rate poreza na imovinu 14. februar 2017. godine. Kašnjenje u plaćanju kvartalnih iznosa poreza u roku, povlači sigurnu zateznu kamatu, ali i moguću kaznu od 5.000 dinara po svakoj zakasneloj rati


14. februara 2017. godine, ističe rok za uplatu prve rate poreza na imovinu u ovoj godini.

Iako ova obaveza, po Zakonu o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon), mora da se plati do 15. februara, rok je pomeren na 14. februar zbog praznovanja Dana državnosti. Na uplatnicama, kao i uvek za prvu ratu, treba da se upiše iznos jednak poslednjoj uplati sa prošlogodišnjeg rešenja.

Porez na imovinu prihod je opština i gradova, pa i rešenja na kućne adrese stižu u različito doba, već u zavisnosti od brzine i ažurnosti lokalnih uprava prihoda. Iako je ovo namet čija se prva rata državi plaća unapred, dešava se da prođe i majski rok za drugu ratu, a da zvaničan papir sa razrezanim iznosom još nije stigao.

Kakva će biti računica opštinskih vlasti tek ćemo videti. Neke su, poput Grada Beograda, već najavile koliki rast poreza mogu da očekuju građani na novim rešenjima.

- Porez na imovinu za 2017. godinu za obveznika koji ne vodi poslovne knjige, za odgovarajuću površinu iste nepokretnosti, može biti utvrđen u iznosu koji je do dva odsto uvećan u odnosu na pripadajuću poresku obavezu tog obveznika za 2016. godinu - stoji u Odluci o visini stope poreza na imovinu ("Sl. list grada Beograda", br. 56/2013, 87/2014, 69/2015 i 113/2016) Grada Beograda.

Kašnjenje u plaćanju kvartalnih iznosa poreza na imovinu u roku, povlači sigurnu zateznu kamatu, ali i moguću kaznu od 5.000 dinara po svakoj zakasneloj rati. Ranije je ova kazna išla i do 50.000 dinara, ali među građanima nije bilo onih kojima je naplaćena za kašnjenje u namirivanju rata.

Ukoliko se dogodi, što je čest slučaj, da je novim rešenjem razrezan veći porez nego što je plaćena rata po starom obračunu, razlika mora da se uplati u roku od 15 dana od dostavljanja rešenja.

Porez na imovinu plaća se kvartalno, i to u roku od 45 dana od dana početka tromesečja.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. K., 06.02.2017.
Naslov: Redakcija