Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • LISTA ODOBRENIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 117/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 10. FEBRUARA 2014. GODINE - "FDS" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 13/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 10. FEBRUARA 2014. GODINE - "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 13/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 10. FEBRUARA 2014. GODINE - "Veletabak" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 13/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 5. FEBRUARA 2014. GODINE - "Julieta" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 13/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 6. FEBRUARA 2014. GODINE - "Monus" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 13/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SPISKA NARUČILACA ZA ČIJE POTREBE UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA SPROVODI CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2014)
 • STATUT KOMORE SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2012, 27/2013 i 13/2014)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE OD STRANE UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA I UTVRĐIVANJU SPISKA PREDMETA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 110/2013 i 13/2014)
 • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICE U GRADSKOJ OPŠTINI CRVENI KRST U NIŠU (Ulica Sokolska) ("Sl. list grada Niša", br. 96/2013)
 • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICE U GRADSKOJ OPŠTINI MEDIJANA U NIŠU (Ulica Pirotska) ("Sl. list grada Niša", br. 96/2013)
 • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICE U GRADSKOJ OPŠTINI MEDIJANA U NIŠU (Ulica Save Kovačevića) ("Sl. list grada Niša", br. 96/2013)
 • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICE U GRADSKOJ OPŠTINI MEDIJANA U NIŠU (Ulica Savska) ("Sl. list grada Niša", br. 96/2013)
 • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICE U GRADSKOJ OPŠTINI MEDIJANA U NIŠU (Ulica Stevana Sinđelića) ("Sl. list grada Niša", br. 96/2013)
 • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICE U GRADSKOJ OPŠTINI MEDIJANA U NIŠU (Ulica Svetozara Markovića) ("Sl. list grada Niša", br. 96/2013)
 • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICE U GRADSKOJ OPŠTINI MEDIJANA U NIŠU (Ulica Svrljiška) ("Sl. list grada Niša", br. 96/2013)
 • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICE U GRADSKOJ OPŠTINI NIŠKA BANJA U NIŠU (Ulica Puškinova) ("Sl. list grada Niša", br. 96/2013)
 • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICE U GRADSKOJ OPŠTINI PANTELEJ U NIŠU (Ulica Čegarska) ("Sl. list grada Niša", br. 96/2013)
 • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICE U GRADSKOJ OPŠTINI PANTELEJ U NIŠU (Ulica Trstenička) ("Sl. list grada Niša", br. 96/2013)
 • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICE U GRADSKOJ OPŠTINI PANTELEJ U NIŠU (Ulica Užička) ("Sl. list grada Niša", br. 96/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA U GRADSKOJ OPŠTINI CRVENI KRST U NIŠU (Ulica prof. dr Dimitrija Kulića) ("Sl. list grada Niša", br. 96/2013)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU KOMUNALNIH DELATNOSTI I KOMUNALNIH POSLOVA KOJE MOGU DA OBAVLJAJU SAMO JKP GRADSKA AGENCIJA ZA SAOBRAĆAJ DOO NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2013 i 3/2014)
 • PROGRAM DOTACIJA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA 2014. GODINU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2014)
 • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA TOPLOTNE ENERGIJE "ENERGETIKA" D.O.O. U RESTRUKTURIRANJU, SA KOREKCIJOM ("Sl. list grada Kragujevca", br. 27/2013 i 3/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU STALNIH I SEZONSKIH LINIJA U JAVNOM PREVOZU PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2014)
 • REŠENJE O STAJALIŠTIMA U GRADSKOM, PRIGRADSKOM I MEĐUMESNOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JEDINIČNE CENE PREVOZA PUTNIKA PO PREĐENOM KILOMETRU, NA LINIJI JAVNOG PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 11/2013, 25/2013, 30/2013 i 3/2014)
Izvor: Paragraf Lex