Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: E-fakture doprinose smanjenju sive ekonomije, povećanje likvidnosti privrede i bržem povraćaju PDV-a


Privrednicima je ostalo manje od mesec dana da se pripreme i prijave na sistem elektronskih faktura. Od 1. januara 2023. razmena e-faktura biće u potpunosti obavezna i u transakcijama unutar privatnog sektora, čime će proces prelaska na novi, moderni način rada, započet u maju ove godine, biti završen.

Sistemi e-fiskalizacije i e-faktura obezbediće velike količine podataka, tako da će njihovo povezivanje omogućiti resornim institucijama da efikasno nadziru poštovanje zakona, posebno kada je reč o privredi koja posluje i sa fakturama i sa fiskalnim računima.

Državna sekretarka u Ministarstvu finansija, Slavica Savičić navodi da je sistem e-faktura 1. maja startovao u javnom sektoru, a da se potom lagano uvodio i u privatni sektor, te da će se konačna implementacija desiti 1. januara 2023. godine.

- Polako smo postepeno uvodili prvo javni sektor u taj sistem, a lagano i privatni sektor, tako da od 1. januara kreće obavezna primena ovog sistema za privatni sektor odnosno za privredu. Trenutno u sistemu imamo 178.000 subjekata od toga je nešto preko 10.000 iz javnog sektora. Ovih preostalih 177.000 su privatni sektor - navodi Savičić.

Ističe da je od 1.000 najvećih privrednih subjekata po bilansima već 600 u sistemu.

Ukazuje da se novim sistemom e-faktura teži pojačanoj naplati poreza, smanjenju sive ekonomije, manjem poreskom jazu....

Navodi da je Zakon o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021 i 129/2021) bitan jer je realizovan dugogodišnji zahtev privrede, da poslovanje bude transparentnije i bolje, brže i efikasnije.

Član Fiskalnog saveta Bojan Dimitrijević navodi da će od primene novog sistema elektronskih faktura država dobiti instrument u borbi protiv sive ekonomije i sigurne prihode budžeta, a privredi će obezbediti veću likvidnost.

Ukazuje da sa makroekonomskog stanovišta uvođenje sistema e-faktura bi trebalo da smanji sivu ekonomiju i stepen nenaplativosti PDV-a.

- To bi trebalo da poveća stepen naplate PDV-a a samim tim da smanji ono što se naziva poreska evazija odnosno siva ekonomija - ističe on.

Dodao je da će i država povećati svoju likvidnost, jer se povećanjem stepena naplate PDV-a smanjuje mogućnost zloupotreba u toj oblasti.

On je istakao da su prednosti za privredu od uvođenja ovog sistema to što će se ubrzati proces izdavanja faktura, jer neke simulacije pokazuju da to može biti i do deset puta brže nego sada.

- Ovaj proces izdavanja e-faktura bio bi značajan i zbog ubrzane naplate PDV-a, to povećava likvidnost privrednih subjekata jer sada im se vrši brži povraćaj novca - objašnjava Dimitrijević.

Novi sistem će, kako kaže, povećati likvidnost privrede, jer će od ušteda na izdavanju faktura i bržeg povraćaja PDV-a, privredi ostati značajna sredstva.

- Dobija se proces digitalizacije i automatizacije u elektronskoj obradi tih podataka, dobija se veća brzina u poslovanju, ušteda u vremenu, a pošto je vreme novac dobija se ušteda i u novcu jer sada vi ne morate da prolazite kroz proces papirne i poštanske obrade tih faktura - objašnjava Dimitrijević.

Naglasio je da čitav proces povećava pravnu sigurnost svih učesnika u postupku.

- Dobija se i veća pravna sigurnost i samim tim to poboljšava poslovni ambijent i konkurentnost privrede - zaključio je on.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt eKapija, 01.12.2022.
Naslov: Redakcija

efakture - info portal - elektronske fakture