Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA: Novi Zakon bi trebalo da ukloni nedostatke koji se vezuju za različite mehanizme za nameštanje tendera


Zbog nameštenih poslova na tenderima i mnogih neregularnosti, Srbija bi naredne godine vrlo lako mogla da padne na Duing biznis listi, jer će Svetska banka bodovati i procedure koje se sprovode kod državnih javnih nabavki, a vezane su za transparentnost i konkurentnost.

To tvrde stručnjaci povodom uvođenja ovog novog instrumenta za procenu poslovne atraktivnosti države od strane Svetske banke, koji će se primenjivati od sledeće godine. Oni upozoravaju da praksa sumnjivih javnih nabavki poprima razmere epidemije od koje korist ima samo grupa povlašćenih pojedinaca, a štetu cela država.

Zbog toga je sve manje konkurentnosti u javnim nabavkama, odnosno iz godine u godinu se smanjuje broj ponuđača koji je sa prosečnih osam od 2002. do 2013. godine pao na dva u prvoj polovini ove godine. Uočljivo je i da se za velike poslove uglavnom javlja jedan ponuđač, što ukazuje da je samo mali broj biznismena privilegovan da učestvuje u raspodeli više od 300 milijardi dinara, koliko država u proseku godišnje potroši za radove, dobra i usluge neophodne za rad lokalnih i republičkih organa. Zato ne treba da čudi što organizacije i stručni ljudi koji prate dešavanja u ovoj oblasti upozoravaju državu da nije uspela da kroz sistem javnih nabavki novac građana troši efikasno i transparentno, već da je zastupljena korupcija, za koju sankcije uglavnom ne postoje.

Zbog gromoglasne tišine oko spornih javnih nabavki, sada je ozbiljno pitanje da li račun može biti ispostavljen već sledeće godine kroz neadekvatnu ocenu Svetske banke u izveštaju Duing biznis liste. Na to upozorava i Jasmina Marković, predsednik Udruženja ponuđača Srbije, koja gaji nadu da će Predlog zakona o javnim nabavkama otkloniti nedostaci koji se vezuju za različite mehanizme za nameštanje tendera.

"U Srbiji je u prvom polugodištu 2019. godine broj ponuda sveden na 2,2 po postupku, što je znatno niže od zemalja EU. To ne treba da čudi jer prema podacima koje dobijamo od ponuđača, tenderi se nameštaju i to najčešće kroz tehničku specifikaciju koja se prilagodi određenom ponuđaču ili se pak dodatni uslovi propišu koje samo on može da ispuni. Tu je i mehanizam izjava, kada se neki od uslova dokazuju pod krivičnom i materijalnom odgovornošću ponuđača, kada se daju i lažni podaci. Naručioci nemaju zakonsku obavezu da proveravaju njihovu istinitost, pogotovo ako imaju prethodni dogovor sa tim ponuđačem. Ta praksa doprinosi diskriminaciji privrednih subjekata na tržištu i samim tim slabljenju poverenja u sistem javnih nabavki", navodi Marković.

Ona dodaje i da je neuobičajeno niska cena takođe veliki problem u sistemu javih nabavki.

"Ponuđači, radi dobijanja posla, daju nerealno niske cene, jer znaju da je to jedino važno za vrednovanje ponuda. U praksi se pak pokaže da početno najjeftinija ponuda na kraju bude znatno skuplja zbog neadekvatnog materijala ili usluga. Postoje veliki problemi, ali se iskreno nadam da će novi Zakon o javnim nabavkama rešiti bar deo", kaže Marković.

Za profesora ekonomije Ljubomira Madžara marifetluci u ovoj oblasti će se odraziti na ocenu poslovne atraktivnosti od strane Svetske banke.

"Tenderi imaju i dobru i lošu stranu. Dobra je neki red u javnim nabavkama i cena, ali ono što je loše su uslovi koji se često definišu prema nekom konkretnom ponuđaču koje samo on može da ispuni. Uvek je sumnjivo kada naručilac traži da ponuđač ima veliki promet, prihode ili profit. U takvoj utakmici ispadaju svi, a preživi samo onaj za koga je to unapred dogovoreno i koji je mogao i da "podmaže" da posao dobije. Zato mislim da nije baš najradosnija vest da će se bodovati i državni tenderi jer će zbog te opcije i nepravilnosti koje su prisutne kod nas u ovoj oblasti, doći do određenog pada Srbije na Duing biznis listi", kaže Madžar.

I Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbije ima sličan stav.

"Ovaj kriterijum koji najavljuje Svetska banka važan je jer treba da se vidi kako će se reagovati na sporne javne nabavke, jer je problem postao takav da ugrožava sistem javnih finansija. Ako se sve ne postavi na zdrave osnove kroz novi zakon i uvođenje elektronskih javnih nabavki, onda preti opasnost da se prepoznaje krug onih koji su povlašćeni", navodi Minić.

Izvor: Vebsajt Blic, Slađana Vukašinović, 02.12.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija