Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: Smernice za standardizaciju dostavnica u sudskim postupcima


Na osnovu člana 70. stav 3. Zakona o uređenju sudova ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - dr. zakon, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 - odluka US, 87/2018 i 88/2018 - odluka US), Visoki savet sudstva na sednici održanoj dana 26. novembra 2019. godine doneo je Smernice za standardizaciju dostavnica u sudskim postupcima.

Predmet ovih Smernica je propisivanje standardnih dostavnica za sudske postupke, u skladu sa procesnim zakonima, u cilju jedinstvenog postupanja svih sudova prilikom dostave sudskih pismena i omogućavanja njihovog štampanja iz sistema za automatsko vođenje predmeta.

Smernicama se definišu veličina, sadržina, format i raspored teksta na dostavnicama.

Preuzmite: Smernice za standardizaciju dostavnica u sudskim postupcima

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 03.12.2019.
Naslov: Redakcija