Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SRBIJI NEDOSTAJU STRUČNJACI ZA PISANJE EU PROJEKATA


Više miliona evra iz sredstava fondova Evropske unije namenjenih predstavnicima državne uprave, lokalnih samouprava, civilnog sektora, stoji zarobljeno, zbog manjka stručnjaka za pisanje EU projekata, ali i zbog zabrane zapošljavanja u opštinama i gradovima.

Naime, glavni problem je što u vreme kada Srbija otvara poglavlja u pregovorima sa EU, obrazovni sistem ne prepoznaje potrebu tržišta za EU projektnim menadžerima čija zarada dnevno dostiže i do 100 evra.

U Centru za evropske politike (CEP) kažu da, formalno posmatrano, brojni privatni i državni fakulteti u Srbiji u svom kurikulumu sadrže projektni menadžment, što predstavlja dobru polaznu osnovu za studente koji žele da se usavršavaju u ovoj oblasti. Napominju, ipak, da je za rad u državnoj upravi, a posebno za obezbeđenje kontinuiteta rada neke jedinice koja se bavi usko specifičnim poslovima, potrebno dodatno znanje koje se stiče višemesečnim, a nekad i višegodišnjim praktičnim radom.

Šansu da zarade na obuci ovog kadra videle su i različite agencije.

One organizuju dvomesečnu ili tromesečnu obuku (od 30 do 40 časova) po ceni od 250 evra, međutim, stručnjaci se slažu u oceni da se takva vrsta znanja ne može preneti u tako kratkom roku.

Ipak, trebalo bi imati na umu da se Srbiji žuri, jer bi do kraja ove godine trebalo da ispuni uslove za korišćenje pretpristupnih fondova EU za agrar, što bi značilo da se kreće u trku za 175 miliona evra za period do 2020. godine.

Izvor: Vebsajt Telegraf, 04.12.2017.
Naslov: Redakcija