Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI: POSREDNIK JE DUżAN DA PRILIKOM OGLAšAVANJA U VEZI SA PROMETOM, ODNOSNO ZAKUPOM NEPOKRETNOSTI KOJI SU PREDMET POSREDOVANJA, U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA, U SVOM POSLOVNOM PROSTORU ILI NA DRUGIM MESTIMA GDE JE DOZVOLJENO OGLAšAVANJE U VEZI SA PROMETOM, ODNOSNO ZAKUPOM NEPOKRETNOSTI, PORED PODATAKA O SVOM POSLOVNOM IMENU I BROJU POD KOJIM JE UPISAN U REGISTAR POSREDNIKA, OGLASI PODATKE O CENI, LOKACIJI, POVRšINI I STRUKTURI NEPOKRETNOSTI


Do kraja 2015. godine u Srbiji će biti oko 2.000 licenciranih agenata za promet nekretnina, izjavio je viši savetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Željko Stojanović, koji je i predsednik ispitne komisije.

U toku je treći ispitni rok, u kojem se za licencu bori oko 900 kandidata, dok je stručni ispit do sada položilo njih 1.250. Prvi deo trećeg ciklusa stručnih ispita, odnosno prvi termin pismenog ispita održan je 26. oktobra, a termini za usmeni ispit, za one koji su položili pismeni test, kreću od 9. novembra 2015. godine. Ispitni rok traje do 20. januara 2016. godine, kada će se raspisati novi, četvrti rok.

Svi koji su stekli licencu upisani su u Registar posrednika, u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013 - dalje: Zakon), kojim je od 9. maja 2015. godine, država obavezala posrednike da imaju licencu, jer ko nema položen stručni ispit, ne može da se bavi prodajom nepokretnosti.

Članom 18. Zakona propisano je da je posrednik dužan da prilikom oglašavanja u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti koji su predmet posredovanja, u sredstvima javnog informisanja, u svom poslovnom prostoru ili na drugim mestima gde je dozvoljeno oglašavanje u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti, pored podataka o svom poslovnom imenu i broju pod kojim je upisan u Registar posrednika, oglasi podatke o ceni, lokaciji, površini i strukturi nepokretnosti.

To znači da podaci o poslovnom imenu i broju registra moraju biti navedeni kod svih vrsta oglašavanja, uključujući oglase u štampanim i elektronskim medijima, na bilbordima, natpisima koji su postavljeni na vratima ili u izlozima nepokretnosti, na fasadama zgrada i sl. (ne može da stoji samo internet adresa i broj telefona). Termin "Registarski broj" dozvoljeno je navesti u skraćenoj formi. Na primer: Bank nekretnine, Beograd Reg. br. 115.

Pored ovih obaveznih podataka, posrednik bi trebalo da navede i visinu agencijske provizije, ukoliko se ona uzima od kupca, a taj podatak bi, takođe trebalo, u procentima, da stoji uz svaki oglas, jer je to trošak koji mora biti javno iskazan.

ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013)

Oglašavanje

Član 18

Posrednik je dužan da prilikom oglašavanja u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti koji su predmet posredovanja, u sredstvima javnog informisanja, u svom poslovnom prostoru ili na drugim mestima gde je dozvoljeno oglašavanje u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti, pored podataka o svom poslovnom imenu i broju pod kojim je upisan u Registar posrednika, oglasi podatke o ceni, lokaciji, površini i strukturi nepokretnosti.

Zabranjeno je oglašavanje u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti za čiji promet, odnosno zakup posrednik nema zaključen ugovor o posredovanju, odnosno ugovor o potposredovanju.

Izvor: Vebsajt Blic, 04.11.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija