Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU - TEKST PROPISA


PREDLOGZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU

Član 1.

U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014), u članu 17. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, zaposlenima u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja i ustanovama učeničkog standarda može se, na osnovu odluke Vlade, jednokratno isplatiti neto iznos od 6.000 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Donošenje ovog zakona neophodno je radi unapređenja kvaliteta procesa rada srednjih i osnovnih škola i ustanova učeničkog standarda.

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA U ZAKONU

Članom 1. ovog zakona predlaže se da se, na osnovu odluke Vlade, zaposlenima u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja i ustanovama učeničkog standarda jednokratno isplati neto iznos od 6.000,00 sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Članom 2. ovog zakona uređeno je stupanje na snagu ovog zakona.

IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst), kako bi se stvorili uslovi da se realizaciju predloženog rešenja u 2015. godini, u skladu sa bilansnim mogućnostima budžeta Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANJE NA SNAGU ZAKONA

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Naročito opravdani razlozi za ranije stupanje na snagu ovog zakona, u smislu člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), sastoje se u potrebi da se obezbedi nesmetano funkcionisanje ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i učeničkog standarda. 

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 05.11.2015.