Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USTAV RS: Ministarstvo pravde će se založiti da se prilikom izmene Ustava sistematizuju odredbe o sudovima i sudijama, kako bi bile harmonična celina koja ne izaziva zabunu, kao i da stalnost sudijske funkcije bude bezizuzetna


Ministarstvo pravde će se založiti za to da se izmenama Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) sistematizuju odredbe o sudovima i sudijama kako bi bile harmonična celina koja ne izaziva zabunu, kao i da stalnost sudijske funkcije bude bezizuzetna, poručila je ministarka Nela Kuburović.

Ona je, otvarajući godišnje savetovanje sudija u Vrnjačkoj Banji, navela da to podrazumeva ukidanje instituta "sudije na probu" (prvi izbor na mandat od tri godine), koji je, kako je navela, sporan i sa stanovišta nezavisnosti sudija.

Ona je istakla da se razlozi za prestanak sudijske funkcije, posebno razlozi za razrešenje sudije, moraju urediti Ustavom kako ne bi, kao što je to sada slučaj, zavisili od volje Narodne skupštine Republike Srbije oličene u zakonima i potencijalno omogućavali destabilizaciju položaja sudija.

Kada je u pitanju Visoki savet sudstva, kako je navela, taj najviši sudijski organ treba da odražava demokratsku legitimnost saveta, i da omogući da se unutar njega čuju različita mišljenja i da bude garant nezavisnog, ali i efikasnog i odgovornog sudskog sistema.

Kuburović je, ističući da su principi nezavisnosti i nepristrasnosti sudstva ustanovljeni u interesu građana i zaštite objektivnih prava, ukazala na to da se oni moraju posmatrati kroz prizmu interesa društva, a ne samo iz ugla konkretnog sudije.

Ona je podsetila na mišljenje Venecijanske komisije iz marta 2007. godine, prema kojem je neophodno "uspostaviti ravnotežu između sudske nezavisnosti i samouprave sa jedne strane, i neophodne sudske odgovornosti s druge strane, kako bi se izbegli negativni efekti korporatizma unutar sudstva".

O tome će Ministarstvo pravde i te kako voditi računa, navela je Kuburović, ukazujući na neophodnost učešća svih zainteresovanih strana u konsultativnom procesu za izmenu Ustava koji je započeo u maju ove godine.

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici istakao je da je vladavina prava ključna za ulazak Srbije u Evropsku uniju, koja je zasnovana upravo na tom principu.

EU nije država, to je zajednica koja funkcioniše na vladavini prava, rekao je Fabrici, istakavši istovremeno važnost sprovođenja reformi i implementacije zakona na evropskom putu Srbije.

On je naglasio da su predvidivost odluka, efikasnost, kredibilnost i nezavisnost sudstva veoma važni za ostvarivanje vladavine prava.

Šef Misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio rekao je da sudijama treba obezbediti uslove rada bez uticaja politike, ali i da oni sami treba da stalno rade na odbrani svoje nezavisnosti i svojoj edukaciji.

Ambasador Holandije u Srbiji Hendrik van den Dol naveo je da je njegova zemlja u potpunosti posvećena vladavini prava i da njen Ustav jedini u svetu kaže da će se Vlada zalagati za poštovanje tog principa.

Vladavina prava nije samo rečenica, to su napori koje Srbija treba da uloži da bi njeni građani živeli bolje, naveo je Van den Dol, napominjući da je upravo sudstvo to koje svojim postupanjem i odlukama treba da pruži ključni doprinos vladavini prava.

Izvor: Vebsajt Vlade, 05.10.2017.