Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAVRŠEN USAID PROJEKT ZA REFORMU PRAVOSUĐA I ODGOVORNU VLAST U SRBIJI: JGRA PROJEKAT POMOGAO JE, PORED OSTALOG, IMPLEMENTACIJU ZAKONA O PREKRšAJIMA, IZRADU I IMPLEMENTACIJU ZAKONA O ZAšTITI UZBUNJIVAčA, UVOđENJE SIPRES PROGRAMA ZA PRAćENJE PREKRšAJNIH PREDMETA NA NIVOU SVIH PREKRšAJNIH SUDOVA U SRBIJI, PODRžAO JE BROJNE OBUKE ZA SUDIJE, REKONSTRUKCIJE INFRASTRUKTURE SUDOVA I NJIHOVO OPREMANJE


Svečanom konferencijom u "Aeroklubu" u Beogradu obeležen kraj petogodišnjeg USAID-ovog projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JGRA), mada je američki ambasador, Kajl Skat, najavio mogućnost novih projekata o kojima su u toku konsultacije sa Vladom Republike Srbije.

Tim projektom srpskom pravosuđu je kroz različite aktivnosti i podrške donirano više od 21,8 miliona dolara.

Ministarka pravde, Nela Kuburović, rekla je da je JGRA projekat pružio sveobuhvatnu i vrlo značajnu podršku kako u reformisanju zakonodavnog okvira, tako i u unapređenju kapaciteta i uslova za rad pravosudnih organa.

Prema njenim rečima, od 29 rekonstrukcija pravosudnih objekata koje je Ministarstvo pravde započelo 2014. godine taj projekat je pomogao 19.

Ministarka je, izdvojila značaj podrške prekršajnom sudstvu i pratećim informacionim sistemima, ukazujući da je zajedno sa tim projektom pokrenuta kampanja Ministarstva pravde "Isključi nasilje" koja prati Prednacrt zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji će se ove jeseni naći u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Ambasador Skat ocenio je da je otvaranje pregovora za Poglavlje 23 važan trenutak za Srbiju, jer je to prilika da Srbija ojača vladavinu prava.

Skat je istakao da je jako bitno da se vrati poverenje građana u pravosuđe i istakao da svi građani i Amerikanci i Srbi imaju pravo da se isti set zakona jednako sprovodi i primenjuje na jednak način prema svima.

"To je važno i zbog investitora koji žele jasnu i predvidivu klimu u kojoj se sporovi rešavaju efikasno i pravično", naveo je Skat.

Osvrćući se na rad DRI i Agenciju za borbu protiv korupcije Skat je naveo da upravo ta tela koja vrše nadzor, šalju jasnu poruku da se korupcija neće tolerisati.

On je govorio i o Zakonu o zaštiti uzbunjivača ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014) koji je, kako je rekao, ocenjen kao jedan od najboljih u svetu.

Za godinu dana njegove primene, 157 slučajeva je izvedeno pred sud, a u 89 slučajeva je presuđeno, naveo je američki ambasador.

Iako je kraj JRGA projekta, Skat je napomenuo da su u toku konsultacije sa Vladom Republike Srbije i nezavisnim civilnim društvom o tome koji su sledeći koraci za napredak u ovoj oblasti.

Predsednik Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, istakao je da ekonomske stabilnosti neće biti dok se ne ustanovi čvrsta vladavina prava.

On je ukazao da je u tom pravcu nužno postojanje ujednačene sudske prakse te da je VKS je započeo čitav niz projekata koji će unaprediti sudstvo u Srbiji.

Na konferenciji su govorili i državni revizor Radoslav Sretenović, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić, predsednik Prekršajnog apelacionog suda Zoran Pašalić, i direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić koji su na čelu institucija koje su dobile podršku JRGA projekta, kao i šef projekta USAID JRGA Lorens Veter.

JGRA projekat pomogao je, pored ostalog, implementaciju novog Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013 i 13/2016) koji se primenjuje od 2013. godine i kojim je uz pomoć novih instituta za naplatu prekršajnih kazni u budžet leglo više od 106 miliona evra.

Dobrovoljno plaćanje kazni povećano je sa 30 odsto na 74 odsto.

Takođe je učestvovao u uvođenju SIPRES programa za praćenje prekršajnih predmeta na nivou svih prekršajnih sudova u Srbiji, na izradi i implementaciji Zakona o zaštiti uzbunjivača ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014), podržao je brojne obuke za sudije, rekonstrukcije infrastrukture sudova i njihovo opremanje.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 05.10.2016.
Naslov: Redakcija