Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SUDSKI POSLOVNIK: Omogućeno je da u slučaju kada se spisi predmeta dostavljaju drugostepenom sudu na odlučivanje o pravnom leku na odluke kojima se ne okončava postupak, da se prvostepeni postupak nastavi i da se formiraju pomoćni spisi


Forum sudija Srbije obratio se Ministarstvu pravde Republike Srbije sa predlogom da se izmeni Sudski poslovnik kako bi se postupci učinili efikasnijim. Ministarstvo pravde je prihvatilo ovu inicijativu i učinjene su izmene Sudskog poslovnika, koje su na snazi od 27. juna 2019. godine.

Izmenama Sudskog poslovnika omogućeno je da u slučaju kada se spisi predmeta dostavljaju drugostepenom sudu na odlučivanje o pravnom leku na odluke kojima se ne okončava postupak, da se prvostepeni postupak nastavi i da se formiraju pomoćni spisi. Na ovaj način postupci mogu trajati šest meseci do godinu dana kraće.

U dosadašnjoj praksi, u slučaju kada je potrebno da se odluči o žalbi na rešenje o privremenoj meri ili rešenje o novčanom kažnjavaju, spisi predmeta su dostavljani drugostepenom sudu. Za vreme dok se spisi predmeta nalaze radi odlučivanja po žalbi u drugostepenom sudu postupak u prvostepenom postupku se nije sprovodio. Postupanje u prvostepenom postupku nije uslovljeno, u ovim situacijama, odlukom drugostepenog suda o žalbama na navedena rešenja.

Izmenama Sudskog poslovnika omogućeno je da se, u navedenim situacijama prvostepeni postupak nastavi, da se ne zastaje dok se spisi nalaze u drugostepenom sudu. Imajući u vidu opterećenost drugostepenih sudova, i vreme koje je potrebno da oni odluče o žalbama, izmene će omogućiti da se prvostepeni postupci ubrzaju i okončaju šest meseci do godinu dana ranije nego što je to bio slučaj do sada.

Izvor: Vebsajt Forum sudija Srbije, 16.07.2019.
Naslov: Redakcija