Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OMOGUĆENO ELEKTRONSKO PRAĆENJE TOKA PREDMETA PREKO SAJTA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA: PREDMETI SE PRETRAžUJU PREMA BROJU POD KOJIM JE PREDSTAVKA ZAVEDENA OD STRANE SUDA


Evropski sud za ljudska prava je 2. septembra 2016. godine na svom sajtu echr.coe.int ustanovio novi način za pretraživanje predmeta (tzv. SOP – State Of Proceedings – stanje predmeta), koji omogućava svakom zainteresovanom (u prvom redu to se odnosi na podnosioce predstavki i njhove punomoćnike) da utvrdi u kom stadijumu postupka pred Sudom se nalazi njegov predmet.

SOP omogućava da se dobije informacija o svim predmetima koji su dodeljni odgovarajućoj sudskoj formaciji tj. koji su uzeti u rad od strane Suda, a gde podnosioci predstavki nisu zatražili i stekli pravo da budu anonimni. Informacija o tome će biti dostupna 2 meseca nakon svake procesne radnje Suda.

Pretraživač SOP za sada je ustanovljen na engleskom i francuskom jeziku, kao zvaničnim jezicima Suda, kao i na portugalskom i italijanskom jeziku, a planirano je da uskoro bude dostupan, u rubrici “aplikanti,” na sajtu Suda, na svih 36 jezika Suda.

Inače, predmeti se pretražuju prema broju, pod kojim je predstavka zavedena od strane Suda.


Izvor: Redakcija, Slavoljub Carić, 05.09.2016.