Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NEOPHODAN NOVI STRATEŠKI OKVIR ZA PREVENCIJU I BORBU PROTIV TERORIZMA


Državni sekretar MUP-a Srbije Aleksandar Nikolić održao je prvi sastanak Radne grupe za izradu nacionalne strategije za borbu protiv terorizma, koja okuplja predstavnike ministarstava i agencija, kao i visokoobrazovnih institucija zaduženih za sprovođenje aktivnosti na planu suprotstavljanja terorizmu.

Nikolić, koji je i predsednik ove radne grupe, istakao je tom prilikom da su naše aktivnosti i održani sastanak deo globalnih napora u borbi protiv terorizma i, u ovom trenutku najznačajnijih, stranih boraca.

Prema njegovim rečima, globalna geopolitička situacija nameće terorizam kao jedan od glavnih izazova sa kojima se Evropa suočava.

On je, navodeći da pojava stranih terorističkih boraca, koji putuju u zone sukoba u Irak, Siriju i druge zemlje, predstavlja novu pretnju po bezbednost Evrope, ponovio da je terorizam najveći izazov 21. veka.

Nikolić je podsetio na to da je u toku čitav niz reformi čiji je prioritet usklađivanje zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, dostizanje evropskih standarda u različitim sferama društva, a posebno na području pravde, slobode i bezbednosti, koji će biti osnovno polazište za pregovore u kontekstu pregovaračkih poglavlja 23 i 24.

S obzirom na povećanje rizika u regionu i kod nas, kako je dodao, potrebno je usvojiti novi strateški okvir za prevenciju i borbu protiv terorizma, kao i akcioni plan za efikasno sprovođenje takvog okvira u praksi.

On je napomenuo da prevencija radikalizacije nije samo povezana sa zakonom, već obuhvata i oblasti obrazovanja, ekonomskog razvoja, uravnoteženog regionalnog razvoja, inkluzije manjinskih grupa i zajednica, negovanja kulture tolerancije, ali da treba uzeti u obzir i sve represivne mere koje se preduzimaju u borbi protiv terorizma.

Prema njegovim rečima, složenost ovih pitanja zahteva koordinisanu akciju i stalnu pažnju kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

Srbija u okviru Rezolucije SB UN 2178 o terorizmu prati dešavanja u regionu i kroz proces, koji danas počinjemo, razvija efikasnije sopstvene kapacitete za najbolju moguću zaštitu nacionalnih interesa, bezbednosti naših građana i kritične infrastrukture, zaključio je Nikolić.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 05.08.2015.