Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU: Neizgrađeno građevinsko zemljište i poljoprivredno zemljište, vlasnik mora držati u urednom stanju i to tako da trava ne prelazi 20 santimetara, da uklanja korov, redovno orezuje živu ogradu, seče šiblje i suve grane, uklanja smeće, građevinski i drugi otpad, kao i da ogradu postavljenu oko tih površina popravlja i zamenjuje oštećene delove


Sve veći broj stanovništva alergičan je na ambroziju, što umnogome može uticati na kvalitet života. Vreme cvetanja ove biljke traje od kraja jula do početka novembra, a stanovnici Surčina već su se organizovali kako bi preventivno rešili problem sa ambrozijom.

Prema rečima nadležnih, vlasnici poljoprivrednog zemljišta, obrađenog i neobrađenog, dužni su da uklanjaju ambroziju redovno, a svoju površinu održavaju uredno.

- Komunalni inspektor gradske opštine dostavlja subjektima nadležnim za uklanjanje ambrozije obaveštenje da su obavezni da u roku od sedam dana od dana prijema obaveštenja, na površinama čiji su vlasnici, korisnici, odnosno držaoci unište ambroziju. Nakon isteka ostavljenog roka, komunalni inspektor kontroliše da li je izvršeno uništavanje ambrozije - objasnili su iz Gradske uprave grada Beograda.

Za nepoštovanje navedenih odredaba Odluke o komunalnom redu ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016, 19/2017 i 50/2018), predviđene su novčane kazne u iznosu od 150.000 dinara za pravno lice, za odgovorno lice u pravnom licu kazna u iznosu od 25.000, za preduzetnika 75.000 i 15.000 dinara za fizičko lice.

Odredbama ove Odluke je, takođe, propisano da neizgrađeno građevinsko zemljište i poljoprivredno zemljište, koje je vidljivo sa površine javne namene ili površine u javnom korišćenju, vlasnik, odnosno korisnik, odnosno neposredni držalac, mora držati u urednom stanju i to tako da trava ne prelazi 20 santimetara, izuzev trave u poljoprivrednoj proizvodnji, da uklanja korov, redovno orezuje živu ogradu, seče šiblje i suve grane, uklanja smeće i građevinski i drugi otpad, kao i da ogradu postavljenu oko tih površina popravlja i zamenjuje oštećene delove.

Izvor: Vebsajt Blic, M.M., 04.07.2018.
Naslov: Redakcija