Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE: POSEBAN INFORMACIONI SISTEM ZA KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEšTAJE DOSTUPAN KORISNICIMA OD 3. JULA 2015. GODINE


Sva pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica, odnosno imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za ekonomsku celinu u skladu sa članom 27. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013), od 03. jula 2015. godine u Posebnom informacionom sistemu Agencije za privredne registre (APR), imaju mogućnost sastavljanja i dostavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014. godinu za sve grupe pravnih lica.

Primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, u skladu sa Tehničkim uputstvom za njegovu primenu, vrši se sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja sa odgovarajućom dokumentacijom za 2014. godinu u elektronskom obliku, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom isključivo zakonskog zastupnika.

U tom sistemu obavezno je obeležavanje vrste zahteva da je reč o konsolidovanom finansijskom izveštaju, zatim treba obeležiti da se radi o matičnom pravnom licu, kao i da je obveznik revizije tog konsolidovanog finansijskog izveštaja.

Za dodatna objašnjenja na raspolaganju je i Info centar Agencije, na telefon broj 011 2023 350, kao i mejl adresa: finizvestaji@apr.gov.rs

Izvor: Vebsajt Agencija za privredne registre, 03.07.2015.