Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITNIKU GRAĐANA: Izveštaj sa Mišljenjem TAIEX-a povodom najavljenih izmena Zakona


U okviru Ekspertske misije TAIEX-a posvećenoj zakonodavnom okviru koji uređuje rad Zaštitnika građana sačinjeno je Mišljenje povodom najavljenih izmena Zakona o Zaštitniku građana ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 54/2007). Misija je organizovana u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave 28. i 29. marta 2017. godine. Izveštaj o poseti sa odgovarajućim mišljenjima sačinili su eksperti Tone Dolčič i Ivan Šelih, zamenici Ombudsmana Slovenije.

Eksperti su u izveštaju naveli da je cilj posete ekspertske misije bio određivanje potrebe za eventualnim izmenama i dopunama propisa koji uređuju rad Zaštitnika građana Republike Srbije, radi jačanja institucije Zaštitnika građana, pravne snage njegovih odluka i saradnje sa drugim institucijama.

Oni su u tom dokumentu ocenili da je rad Zaštitnika dobro prihvaćen među građanima i da sve više stiče priznanje, međutim, da postoje određena sporna pitanja u odnosima između Zaštitnika građana i zakonodavca. Utoliko je važnije da odnosi između Zaštitnika građana i Narodne skupštine budu definisani zakonom, kao i Poslovnikom, što bi moglo da spreči aktuelnu situaciju da Narodna skupština (a takođe nijedno od njenih radnih tela) uopšte ne raspravlja o godišnjim izveštajima Zaštitnika građana, piše između ostalog u zaključcima izveštaja.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 02.06.2017.
Naslov: Redakcija