Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA: Od 1. juna 2017. godine nošenje oružja za koje osoba ne poseduje dozvolu izlazi iz domena osnovnih i postaje predmet rada viših tužilaštava, a kazna se kreće i do 12 godina robije


Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), nedavno usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srbije, privukao je pažnju javnosti mahom u delu dodavanja novih krivičnih dela protiv polnih sloboda. Time su u korpus Krivičnog zakonika (KZ) dodati proganjanje, uznemiravanje, sakaćenje ženskih genitalija, a izvršene su i bitne izmene kod nasilja u porodici (poput "proterivanja" potencijalnog nasilnika iz doma).

Skoro neprimetno, međutim, izmenjeni su i neki članovi KZ-a koji nemaju nikakve (direktne) veze sa nasiljem u porodici. Jedan od njih je i član 348. KZ, koji se u celini bavio problematikom izrade, nabavljanja i nošenja oružja i eksplozivnih naprava. Taj član KZ-a izmenjen je takoreći u celosti, pa su sada kazne za one koji bez dozvole "pasivno" operišu oružjem - nabavljaju ga, preprodaju, prave - pooštrene, a kazne za one koji ga nose - dramatično pojačane.

Zato nošenje oružja za koje osoba ne poseduje dozvolu sada izlazi iz domena osnovnih i postaje predmet rada viših tužilaštava, a kazna se kreće i do 12 godina robije!

Ovakva legislativna promena smišljena je kako bi se udarilo na kriminalce čiji su vatreni okršaji posebno intenzivni poslednjih godina, ali je korisna i za suzbijanje nasilja u porodici.

Odredbe izmenjenog KZ-a stupile su na snagu 1. juna 2017. godine.

KRIVIČNI ZAKONIK ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016)

Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

Član 348

(1) Ko neovlašćeno izrađuje, prepravlja, prodaje, nabavlja, vrši razmenu ili drži vatreno oružje, konvertibilno ili onesposobljeno oružje, njegove delove, municiju, eksplozivne materije ili minsko-eksplozivna sredstva,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(2) Ako je predmet dela iz stava 1. ovog člana vatreno oružje, municija, eksplozivne materije, minsko-eksplozivna sredstva ili sredstva na bazi eksplozivnih materija ili gasno oružje čija izrada, prodaja, nabavka, razmena ili držanje nije dozvoljeno građanima,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

(3) Ako je predmet dela iz st. 1. i 2. ovog člana veća količina oružja, municije ili sredstava ili je u pitanju oružje ili druga sredstva velike razorne moći ili se delo vrši protivno pravilima međunarodnog prava,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.

(4) Ko neovlašćeno nosi predmete dela iz st. 1. i 2. ovog člana,

kazniće se zatvorom od dve do dvanaest godina.

(5) Ko neovlašćeno nosi predmete dela iz stava 1. ovog člana za čije nabavljanje i držanje ima odobrenje nadležnog organa,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(6) Oružje, njegovi delovi, municija, materije i sredstva iz st. 1-5. ovog člana oduzeće se.

Izvor: Vebsajt Blic, M. Jovićević, 05.06.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija