Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNI POZIV ZA AKREDITACIJU PRAVNIH LICA ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANЈA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE: Poziv je otvoren tokom cele godine


Na osnovu člana 121. stav 5. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016) i člana 6. Pravilnika o kriterijumima i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisuje javni poziv za akreditaciju pravnih lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Javni poziv za kalendarsku 2017. godinu se objavljuje 1. juna i traje u toku cele godine.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave o pristiglim prijavama na javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja do 10-og u mesecu za prijave podnete u prethodnom mesecu. Sednica Saveta na kojoj se odlučuje o podnetim prijavama održava se najkasnije 15 dana nakon prijema izveštaja Ministarstva.

LINK KA PORTALU E-UPRAVA ZA PRIJAVU

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave, 01.06.2017.
Naslov: Redakcija