Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE RS ODRŽANE 5.6.2014. GODINE: UTVRđENI PREDLOZI ZAKONA O ZAšTITI POTROšAčA, O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA I ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POšTANSKIM USLUGAMA


Vlada je na sednici usvojila Predlog zakona o zaštiti potrošača, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama, kojim je predviđeno spajanje Republičke agencije za elektronske komunikacije (RATEL) i Republičke agencije za poštanske usluge (RAPUS) u jednu agenciju, čime će biti postignuta veća efikasnost i racionalniji rad u ovoj oblasti.

Takođe, usvojen je i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 5.6.2014.