Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Staviti Zakon van snage


Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković podnela je Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu inicijativu za izmene ili stavljanje van snage Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015, 81/2016 - odluka US i 95/2018 - dalje: Zakon) kojim je zabranjeno zapošljavanje u javnom sektoru.

Kako je navedeno u saopštenju, Poverenica je to uradila imajući u vidu posledice funkcionisanja službi u oblasti zdravstva, prosvete, socijalne zaštite, brige o deci, nauke i kulture.

Brankica Janković je ukazala na to da je tržište rada oblast u kojoj je diskriminacija najzastupljenija već godinama i da u toj sferi postoji široka lepeza kršenja prava na ravnopravnost.

Ona je skrenula pažnju na to da u najugroženije društvene grupe spadaju siromašni građani i građanke koji neretko prihvataju nehumane uslove rada, ali i mladi koji napuštaju Srbiju u potrazi za poslom.

Brankica Jankovićeva je ukazala da se među čestim osnovima za diskriminaciju na radu, nalaze i zdravstveno stanje i sindikalna pripadnost.

Poverenica je upozorila da, osim što predstavlja kršenje ljudskih prava, diskriminacija u oblasti radnih odnosa ima i negativne posledice na ukupan ekonomski napredak, jer povećava broj siromašnih i socijalno isključenih.

"Upravo je njeno suzbijanje uslov za društveni prosperitet i rast životnog standarda", ukazala je Poverenica i poručila da organi vlasti, a naročito kreatori politika koje se odnose na zapošljavanje, moraju da intenziviraju aktivnosti u cilju efikasnije zaštite prava zaposlenih.

Izvor: Vebsajt RTV, 30.04.2019.
Naslov: Redakcija