Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI DO KRAJA GODINE: €� NAJAVLJENO I FORMIRANJE RADNE GRUPE ZA USKLAđIVANJE KRIVIčNOG ZAKONIKA I PORODIčNOG ZAKONA €�


Potpredsednica Vlade Srbije i predsednica vladinog Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Zorana Mihajlović, izjavila je da je to telo formiralo radnu grupu za izradu zakona o rodnoj ravnopravnosti, koji mora biti gotov ove godine.

Mihajlović je u Narodnoj skupštini Republike Srbije, gde je prisustvovala predstavljanju posebnog izveštaja o diskriminaciji žena Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, najavila i da će biti formirana radna grupa i za usklađivanje krivičnog i porodičnog zakona.

Napomenula je da je pitanje rodne ravnopravnosti pitanje razvoja zemlje, te da je u tom smislu puno posla pred tim telom i Vladom Srbije.

"Zajedničkim radom i vladinog i nevladinog sektora planiramo da donesemo zakon o rodnoj ravnopravnosti. Suština je da to radimo zajedno i moj poziv je da učestvujemo zajedno, jer nije moguće pričati o rodnoj ravnopravni, niti o borbi protiv diskriminacije, ako se ne uključe svi naši partneri", poručila je Mihajlović.

Uskoro i proganjanje u zakonu. Ona je dodala da je nevladin sektor na tom polju puno uradio, da će oni biti članovi radne grupe i da će se u tom smislu raditi i na članu koji se odnosi na proganjanje, budući da nasilje nad ženama nije samo fizičko nasilje, već i proganjanje.

Ona je napomenula i da će nova zakonska rešenja pošto bude završen rad na njima biti stavljena na javnu raspravu, jer je Koordinacionom telu i Vladi Srbije bitno da imaju konsenzus oko tih stvari.

Mihajlović je rekla i da će Koordinaciono telo u saradnji sa Ženskom  parlamentarnom mrežom raditi na kontroli primene zakona.

Izvor: Izvod iz vesti sa vebsajta Blica, 5.5.2015.