Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O UDŽBENICIMA: €� AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE OBJAVILA MIšLJENJE O PROCENI RIZIKA KORUPCIJE U ODREDBAMA PREDLOGA ZAKONA O UDżBENICIMA €�


Agencija za borbu protiv korupcije (dalje: Agencija) je izradila Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Predloga zakona o udžbenicima (dalje: Predlog zakona) i uputila ga Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srbije 29. aprila 2015. godine.

Vlada Republike Srbije usvojila je, na sednici održanoj 9. aprila 2015. godine, Predlog zakona i uputila ga Narodnoj skupštini.

Predlogom zakona uređuje se pripremanje, odobravanje, izbor, izdavanje, povlačenje i praćenje udžbenika i udžbeničkog kompleta, priručnika i nastavnih materijala i dodatnih nastavnih sredstava za osnovnu i srednju školu. Prema obrazloženju, Predlog zakona uvodi nove institute i nove kategorije udžbenika u cilju povećanja kvaliteta i dostupnosti udžbenika svim učenicima.

Agencija je od 2012. godine, kada je pripremila i objavila izveštaj sa preporukama za otklanjanje rizika korupcije i unapređenje postupaka odobravanja i izbora udžbenika, u više prilika ukazivala na potrebu izmene pravnog okvira u ovoj oblasti. Predlogom zakona prihvaćene su neke od preporuka Agencije. S druge strane, međutim, predložena rešenja i dalje sadrže izvesne rizike korupcije i nedostatke koji se, između ostalog, odnose na:

- nedostatak kriterijuma za odlučivanje,

- nepostojanje propisanih uslova i kriterijuma za imenovanje članova komisije i

- davanje ovlašćenja ministru da podzakonskim aktima uredi pitanja koja je, prema mišljenju Agencije, neophodno regulisati zakonskim odredbama.

Otklanjanje identifikovanih nedostataka i rizika korupcije bi, po mišljenju Agencije, doprinelo adekvatnom uređenju ove oblasti i prevazilaženju problema koji su se do sada javljali u praksi.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 5.5.2015.