Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REGIONALNA KONFERENCIJA USTAVNIH SUDOVA U SARAJEVU OD 7. DO 9. APRILA 2016. GODINE: TEMA - "ODLUKE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I NJIHOV UTICAJ NA STANDARDE NACIONALNIH USTAVNIH SUDOVA"


Ustavni sud Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Nemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju - IRZ, uz učešće ustavnih sudova Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Evropskog suda za ljudska prava organizuje Regionalnu konferenciju na temu: "Odluke Evropskog suda za ljudska prava i njihov uticaj na standarde nacionalnih ustavnih sudova".

Centralna konferencija će se održati 8. aprila 2016. godine u Sarajevu, u hotelu "Europe", sa početkom u 10.00 časova.

Ovaj vid saradnje ustavnih sudova sa područja bivše SFRJ inicirao je 2003. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine.  Inicijativa je prihvaćena, a sada je već postala tradicija da se održavaju regionalne konferencije/okrugli stolovi u kontinuitetu, naizmenično, u organizaciji jednog od ustavnih sudova učesnika.

Cilj inicijative je razmena iskustava, stanovišta i prakse o primeni prava u oblasti vladavine prava, zaštite i poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i uspostavljanje stručne saradnje u vezi sa drugim pitanjima od zajedničkog interesa i značaja za ustavne sudove zemalja u tranziciji.

Međunarodna multilateralna i bilateralna saradnja, međunarodne konferencije, stručni i naučni skupovi su mogućnosti i način na koji ustavni sudovi promovišu svoju doktrinu, iskustvo i praksu, posebno u domenu vladavine prava, zaštite i promocije ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Na taj način ustavni sudovi, kao posebni ustavni organi, doprinose civilizacijskom i pravnom nasleđu, ali se njime u isto vrijeme i inspirišu. U tom kontekstu veoma je važna razmena iskustava, stanovišta i prakse o primeni prava, kao i uspostavljanje stručne saradnje u vezi sa drugim pitanjima koja su od zajedničkog interesa i značaja za ustavne sudove u regionu u kojima ustavno sudstvo ima zajedničke početke i osnove.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, 05.04.2016.