Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O VISINI NAKNADA ZA VODE: Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" šalje rešenja na kućnu adresu. Rešenja će se odnositi na 2017. godinu i prva tri meseca 2018. godine, a za preostalih devet meseci 2018. godine rešenja će biti poslata do kraja godine


Korisnicima voda na području Vojvodine, kako je saopšteno iz JVP "Vode Vojvodine, rešenja o naknadi za odvodnjavanje stići će u sledeća dva meseca, na kućne adrese.

U "Vodama Vojvodine" objašnjavaju kako je Vlada Republike Srbije donela Uredbu o visini naknada za vode ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018), a da, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o vodama ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016), naknadu za odvodnjavanje više ne zadužuje Poreska uprava, upravo ovo preduzeće.

- Rešenja će se odnositi na 2017. i prva tri meseca ove godine, a za preostalih devet meseci 2018. rešenja će biti poslata do kraja godine - jasni su u ovom vodoprivrednom preduzeću. - Visina naknade za odvodnjavanje ostaje ista kao i 2016. godine, a naplaćena sredstva evidentiraju se u budžetskom fondu za vode APV.

Ova sredstva, jasni su u "Vodama Vojvodine", koristiće se za finansiranje radova u vodoprivredi, među kojima je odvodnjavanje izuzetno važno.

- Od funkcionisanja sistema za odvodnjavanje direktno ili indirektno zavisi 1,8 miliona hektara zemljišta, odnosno više od 80 odsto zemljišta u Vojvodini - preciziraju u "Vodama Vojvodine". - Odvodnjavanje tako velikih površina sprovodi se sa oko 22.000 kilometara kanala, što je dužina polovine ekvatora, na kojima je 155 crpnih stanica, 17 mobilnih agregata, 319 ustava, 16.450 propusta. Održavanje tog kompleksnog sistema godišnje zahteva oko 3,65 milijardi dinara.

Naknade za odvodnjavanje, koje u proseku iznose oko 1.200 dinara po hektaru na godišnjem nivou, kažu u "Vodama Vojvodine", pokrivaju samo 32 odsto potrebnih sredstava.

Naknada za odvodnjavanje, odnosno, nekadašnji vodni doprinos, nije nova obaveza za poljoprivrednike i nema veze sa porezom na imovinu - predočavaju u "Vodama Vojvodine" - Porez na imovinu i dalje zadužuju poreske uprave.

Izvor: Vebsajt Novosti, N. Subotić, 05.03.2018.
Naslov: Redakcija