Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VIŠI SUD U BEOGRADU: 5. marta 2017. godine na funkciju v. f. predsednika Prvog osnovnog suda stupila sudija Snežana Stevović


Viši sud u Beogradu saopštio je da vršilac funkcije predsednika Prvog osnovnog suda Natalija Bobot nije razrešena te funkcije već da joj je istekao mandat za koji je bila postavljena na tu funkciju.

"Naime, shodno Zakonu o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015 i 63/2016 - odluka US - dalje: Zakon), rok za koji je postavljen v. f. predsednika suda Natalija Bobot istekao je 5. marta 2017. godine, kada je na funkciju v. f. predsednika tog suda stupila sudija Prvog osnovnog suda Snežana Stevović", precizirao je Viši sud.

Stevović će vršiti tu funkciju do imenovanja predsednika suda shodno članu 73 Zakona, napominje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Novosti, 04.03.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija