Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZVEŠTAJ STEJT DEPARTMENTA O STANJU LJUDSKIH PRAVA U SVETU: U delu izveštaja koji se odnosi na Srbiju konstatuje se problem diskriminacije i socijalnog nasilja nad pripadnicima manjinskih grupa, te neefikasan sistem pravosuđa i dužina pritvora koji dovode do predugačkih suđenja, i negativno utiču na pristup pravdi. Korupcija je zastupljena u zdravstvu, obrazovanju i višim granama vlast, uključujući i policiju


Američki Stejt department objavio je izveštaj o stanju ljudskih prava u svetu, prema kome je 2016. godina obeležena padom slobode govora i udruživanja širom sveta, što je otežalo situaciju za opozicione grupe i aktiviste za zaštitu ljudska prava.

U delu izveštaja koji se odnosi na Srbiju konstatuje se da se najozbiljnija kršenja ljudskih prava odnose na diskriminaciju i socijalno nasilje nad pripadnicima manjinskih grupa, prvenstveno Roma.

Uznemiravanje novinara i autocenzura takođe su naznačeni kao jedan od velikih problema.

Stejt department je konstatovao da su neefikasan sistem pravosuđa i dužina pritvora doveli do predugačkih suđenja, ali i da su negativno uticali na pristup pravdi.

Podseća se da su u aprilu 2016. godine održani vanredni parlamentarni izbori, na kojima je, kako su ocenili posmatrači, biračima ponuđen niz izbora i poštovane su osnovne slobode, uprkos nekim izveštajima o pristrasnom medijskom izveštavanju, neopravdanoj koristi za vršioce državnih funkcija i zamagljivanje razlike između državnih i partijskih aktivnosti.

Ostali problemi koji su prijavljeni tokom godine uključuju i optužbe da policija povremeno prebija zatvorenike, posebno prilikom hapšenja ili privođenja ili dok ne dobije priznanje, navodi se u izveštaju.

Zatvori su ozbiljno prebukirani, sa lošim sanitarijama, osvetljenjem i ventilacijom, a nasilje među zatvorenicima takođe predstavlja problem.

U izveštajima se skreće pažnja na optužbe da vlasti u Beogradu nisu uspele da poštuju zabranu ometanja prepiske i komunikacije.

Pitanje velikog broja raseljenih lica iz ratova devedesetih, ali i dolazak izbeglica i migranata sa Bliskog istoka i drugih delova sveta nije rešeno i čeka se dugoročno rešenje.

Kako navodi Stejt department, korupcija je zastupljena u zdravstvu, obrazovanju i višim granama vlast, uključujući i policiju.

Aktivisti za zaštitu ljudskih prava i pojedinci koji su kritikovali vlast prijavili su da su bili izloženi maltretiranju, dodaje se u izveštaju.

Navodi se da su društveno i porodično nasilje nad ženama, zloupotreba dece i diskriminacija osoba sa invaliditetom zastupljeni u društvu. Navodi se da problem predstavlja trgovina ljudima i uznemiravanje pripadnika LGBT populacije.

Stejt department konstatuje da je Vlada Republike Srbije preduzela korake da procesuira zvaničnike, kako u policiji tako i drugim oblicima vlasti, posle javnog otkrivanja zloupotreba. Ipak, mnogi posmatrači navode da su brojni slučajevi korupcije, društvenog i porodičnog nasilja ostali neprijavljeni i nekažnjeni.

Izvor: Vebsajt RTS, 03.03.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija