Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2017. GODINU: Razlozi za izmene i dopune CT2017 su dalje usklađivanje nomenklature sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2017. godinu


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 3. marta 2017. godine donela Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2017. godinu (u daljem tekstu: izmene i dopune CT2017).

Osnovni tekst Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 97/2016), kojim je nacionalna Carinska tarifa usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2017. godinu u skladu sa Uredbama EK, donet je 29. novembra 2016. godine, a stupio je na snagu 15. decembra 2016. godine.

Razlozi za izmene i dopune CT2017 su dalje usklađivanje nomenklature sa Kombinovanom nomenklaturom za 2017. godinu, koje su objavljene u "Službenom listu EU" u oktobru i novembru 2016. godine, kao i sa dopunama Kombinovane nomenklature za 2017 u skladu sa Uredbom EK (Dodatna napomena u Glavi 95), koja je objavljena u "Službenom listu EU" u decembru 2016. godine.

Izmene i dopune CT2017 stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 05.03.2017.