Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 8. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 5. MARTA 2014. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 8. sednici II Velikog veća odlučio o 65 predmeta, a u predmetu Už-1834/2011 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio zahteve za ocenjivanje ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredaba čl. 38, 51. i 55. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 111/09). Sud je obustavio postupak za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredaba člana 2, člana 4. stav 1, člana 6. stav 1, člana 15. stav 1. tač. 1), 2) "i stav 5", čl. 33. i 34. i čl. 47. do 52 navedenog Zakona. Sud je obustavio postupak za ocenu ustavnosti člana 394. stav 2, člana 450. stav 5. i člana 486. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 125/04 i 111/09). (predmet IUz-5/2010)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-317/2011, Už-626/2011, Už-1358/2011, Už-1400/2011, Už-1514/2011, Už-1661/2011, Už-1799/2011, Už-2542/2011, Už-2595/2011, Už-2689/2011, Už-3474/2011, Už-3661/2011, Už-3697/2011, Už-4222/2011, Už-4338/2011, Už-4995/2011, Už-5065/2011, Už-5247/2011, Už-5974/2011, Už-3900/2012, Už-8935/2012, Už-9972/2012, Už-10399/2013, Už-10418/2013, Už-10558/2013, Už-10580/2013, Už-10627/2013, Už-10779/2013, Už-10798/2013, Už-10988/2013, Už-11036/2013, Už-11052/2013, Už-11060/2013, Už-11129/2013, Už-11132/2013, Už-11140/2013, Už-11154/2013, Už-11183/2013, Už-11194/2013, Už-11288/2013, Už-11342/2013, Už-11365/2013, Už-11369/2013, Už-11443/2013, Už-11453/2013, Už-11462/2013, Už-11524/2013, Už-11553/2013, Už-9468/2013, Už-9772/2013, Už-45/2014 i Už-260/2014

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-15/2011, Už-1565/2011, Už-2065/2011, Už-2100/2011, Už-2370/2011, Už-2857/2011, Už-2971/2011, Už-3681/2011, Už-5691/2011 i Už-5842/2012

- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-7898/2013

- odbacio iz procesnih razloga ustavnu žalbu u predmetu Už-4499/2011

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 5.3.2014.