Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • ADVOKATSKA TARIFA TABELARNI PRIKAZ NAGRADA SA ZAPOČETIM SATOM - koja važi od 6. marta 2013. godine -
 • PRAVILNIK O OBEZBEĐIVANJU KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI VAZDUHOPLOVA I DRUGIH VAZDUHOPLOVNIH PROIZVODA, DELOVA I UREĐAJA I O ODOBRAVANJU VAZDUHOPLOVNO-TEHNIČKIH ORGANIZACIJA I OSOBLJA KOJE SE BAVE OVIM POSLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2011, 23/2012, 27/2012 - ispr. i 10/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2014. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 7/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZONSKOG SISTEMA U JAVNOM PREVOZU PUTNIKA U GRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 7/2014)
 • PROGRAM DODELE SREDSTAVA CRKVAMA, VERSKIM ZAJEDNICAMA I NJIHOVIM ORGANIZACIONIM DELOVIMA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA U 2014. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 7/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE ("Sl. list grada Kruševca", br. 10/2013)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 2/2010 - prečišćen tekst, 1/2011, 7/2012, 8/2012, 1/2013 i 10/2013)
 • ODLUKA O ORGANIZOVANJU SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA ("Sl. list grada Kruševca", br. 10/2013)
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2013 - prečišćen tekst i 10/2013)
 • REŠENJE O TEHNIČKOM REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU NASELJENOG MESTA KRUŠEVAC ("Sl. list grada Kruševca", br. 5/2011, 6/2012, 8/2012, 9/2012, 10/2012, 1/2013, 2/2013, 4/2013, 5/2013, 6/2013, 7/2013, 8/2013 i 10/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE POSLOVNOG PROSTORA ("Sl. list grada Kruševca", br. 8/2012 i 10/2013)
 • TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN TOPLOTNE ENERGIJE ZA TARIFNE KUPCE ("Sl. list grada Kruševca", br. 10/2013)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA POŽAREVCA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 18/2013)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA GRADA POŽAREVCA (("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/2012 i 13/2013 - ispr.)
 • PRAVILNIK O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/2013)
 • PROGRAM MERA ZA UNAPREĐENJE USLOVA ŽIVOTA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA U 2013. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/2013 i 13/2013)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA UŽICA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Užica", br. 24/2013)
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Užica", br. 6/2009, 18/2012 i 20/2013)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Užica", br. 24/2013)
 • ODLUKA O MREŽI PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA PODRUČJU GRADA UŽICA ("Sl. list grada Užica", br. 5/2012, 19/2012 i 22/2013)
 • ODLUKA O OBAVEZI PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU NA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE, KOJE SE NALAZE NA TERITORIJI GRADA UŽICA ("Sl. list grada Užica", br. 22/2013)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE NA TERITORIJI GRADA UŽICA ("Sl. list grada Užica", br. 22/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU DOMA ZDRAVLJA UŽICE ("Sl. list grada Užica", br. 22/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2014. GODINU NA TERITORIJI GRADA UŽICA ("Sl. list grada Užica", br. 22/2013)
 • ODLUKA O VISINI STOPE AMORTIZACIJE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ("Sl. list grada Užica", br. 22/2013)
 • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU U GRADU UŽICU"Sl. list grada Užica", br. 22/2013 ("Sl. list grada Užica", br. 22/2013)
Izvor: Paragraf Lex