Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: OD 1. MARTA OBJEDINJENA PROCEDURA IZDAVANJA GRAđEVINSKIH DOZVOLA ZA CELU SRBIJU - PODZAKONSKA AKTA BIćE DONETA DO 18. FEBRUARA 2015. GODINE


Sve opštine i gradovi u Srbiji će od 1. marta morati da primenjuju objedinjenu proceduru izdavanja građevinskih dozvola, a do kraja 2015. i da uvedu elektronske dozvole, rečeno je na predstavljanju novog Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014).

"Rok za donošeje svih podzakonskih akata je 15. februar, a pošto je tada državni praznik rok će biti produžen do 18. februara", rekla je državni sekretar u Ministarstvu građevinje Aleksandra Damnjanović na predstavljanju zakona.

Ona je kazala da je lokalnim samoupravama 17. januara istekao rok za donošenje opštih akata kojima se uređuje pitanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i da je do 23. januara svega njih 17 to i učinilo.

Damnjanović je pozvala sve lokalne samouprave da to učine kako bi od 1. marta mogla da počne primena postupka objedinjene procedure, a koja predviđa izdavanje građevinskih dozvola za 28 dana.

"Do 1. marta bi sve opštine i gradovi trebalo da orgaizuju i posebne službe koje će biti zadužene i odgovorne za sprovođenje ovog postupka", poručila je ona.

Danjanović je podsetila da je Srbija u poslednjem izveštaju Svetske banke "Duing biznis" čak na 186. mestu po izdavanju građevinskih dozvola i da će primenom novog Zakona o planiranju i izgradnji Srbija dosta napredovati na toj listi.

Skup je organizavan u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i USAID-om.

Generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić je kazao da je to treći regionalni skup u cilju obuke službenika lokalnih samouprava za primenu zakona, kao i da će biti održano još četiri takva skupa u Srbiji.

Staničić je naglasio da će opštine i gradovi biti spremni za punu primenu zakona od 1. marta, kao i za uvođenje elektronskog sistema izdavanja građevinskih dozvola do kraja godine.

Predstavnica NALED - a Ana Brnabić je naglasila da je za investitore najbolja vest u 2014. bila upravo donošenje Zakona o planiranju i izgradnji i da se njihov optimizam u vezi sa tim zakonom prelio i na 2015.

"NALED se raduje uvođenju elektronskog sistema za građevinske dozovle koji će pokazati gde postoje zastoji", istakla je ona.

Na skupu je istaknuto i da zakon predviđa osnivanje centralnog registra planskih dokumenata, koji će se voditi u Republičkom geodetskom zavodu i da opštine i gradovi treba da dostave svoja dokumenta.

Izvor: Tanjug, 05.02.2015.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print