Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: PORESKI OBVEZNIK - PRAVNO LICE KOJI NEBLAGOVREMENO PODNESE PORESKU PRIJAVU I NE PLATI POREZ U ZAKONOM PROPISANOM ROKU, KAZNIćE SE ZA PREKRšAJ NOVčANOM KAZNOM U IZNOSU OD 100.000 DINARA. PREDVIđENO JE DA ćE PORESKI DUżNIK PRVO SMANJIVATI SVOJE OSNOVNE OBAVEZE, POTOM KAMATE, PA TEK ONDA TROšKOVE


Građani koji od 2016. godine ne plate porez na vreme rizikuju da budu kažnjeni sa najmanje 5.000 dinara, a donedavno minimalna kazna iznosila je 50.000 dinara, dok je maksimalna predviđena kazna za firme 100.000 dinara, navode u Ministarstvu finansija. 

Nedavno usvojeni Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015) prilagođavaraspon propisane kazne težini prekršaja i vrsti poreskog obveznika, imajući u vidu da je reč o građanima, navodi Ministarstvo.

Kazna je bila neprimereno visoka u odnosu na težinu prekršaja i nije u praksi doživela primenu, što je bio i osnovni razlog za izmenu Zakona, navode u Ministarstvu. 

Promenjen je, kako su objasnili, minimalni iznos prekršajne kazne po kojem će građani koji ne uplate utvrđen poreza u zakonskom roku, biti kažnjeni novčanim iznosom od 50 odsto utvrđenog poreza, a ne manje od 5.000 dinara, umesto nekadašnjih ne manje od 50.000 dinara. 

Na primeru poreza na imovinu koji se plaća u četiri rate, dešavalo se da građani kasno plate porez, postanu predmet podnošenja zahteva za pokretanje prekršajne odgovornosti, a pre izmena Zakona, predviđena minimalna kazna je iznosila 50.000 dinara, što je po pravilu višestruko premašivalo visinu poreske obaveze.

Sadašnje rešenje podrazumeva da će onaj ko ne plati porez od 12.000 dinara biti kažnjen prekršajnom kaznom od 6.000 dinara, što je polovina iznosa utvrđenog poreza.

Fizičko lice koje ne plati porez od 2.000 dinara kazniće se prekršajnom kaznom od 5.000 dinara, jer je to propisani minimum.

Pre nedavno usvojenih izmena Zakona, kazna je i u jednom i u drugom slučaju iznosila minimalnih 50.000 dinara.

U Ministarstvu finansija navode da je Zakon izmenjen i u delu gde se prekršajna kazna od 150.000 dinara upodobljava sa odredbama zakona kojim se uređuje prekršaj, odnosno prekršajni nalog, prema kojoj se za pravno lice može propisati kazna u fiksnom iznosu od 10.000 do 100.000 dinara.

Naime, kako su objasnili, kazna za prekršaj pravnog lica je prekoračivala zakonski maksimum iz Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013), kojim je, između ostalog, propisano da se novčana kazna može propisati u fiksnom iznosu za pravno lice od 10.000 do 100.000 dinara. Zato se ona izmenama "upodobljava" sa propisanom kaznom i određuje u maksimalno dozvoljen iznos za pravno lice od 100.000 dinara.

"Napominjemo da se prekršajni nalog izdaje samo kada je za prekršaj zakonom ili drugim propisom od prekršajnih sankcija predviđena samo novčana kazna u fiksnom iznosu", navode u Ministarstvu.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 04.01.2016.
Naslov: Redakcija