Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USTAV RS: Izbore za predsednika Republike raspisuje predsednik Narodne skupštine 90 dana pre isteka mandata predsednika Republike, tako da se izbori okončaju u narednih 60 dana, u skladu sa zakonom


Predsednički izbori mogli bi da budu održani 9. aprila 2017. godine, ali je zasad izvesno samo to da, prema Ustavu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav), treba da budu raspisani 90 dana pre isteka mandata aktuelnom predsedniku Republike, a taj rok, kako kaže kalendar, ističe 3. marta 2017. godine.

Predsednik Republike se bira na neposrednim izborima, tajnim glasanjem.

Aktuelni predsednik na dužnost je stupio 31. maja 2012. godine, nakon što su početkom tog meseca održani izbori.

Ustav propisuje da izbore za predsednika Republike raspisuje predsednik Narodne skupštine 90 dana pre isteka mandata predsednika, tako da se okončaju u narednih 60 dana, u skladu sa zakonom.

Postupak izbora predsednika države detaljnije uređuje Zakon o izboru predsednika Republike ("Sl. glasnik RS", br. 111/2007 i 104/2009 - dr. zakon), koji kaže i da od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proteći manje od 30, ni više od 60 dana.

U odluci predsednika Narodne skupštine o raspisivanju predsedničkih izbora, koja se objavljuje u "Sl. glasniku RS", utvrđuje se dan glasanja i dan od kada počinju da teku rokovi za sprovođenje izbornih radnji.

Kandidata za predsednika Republike mogu da predlože registrovane političke stranke, koalicije i grupe građana, ukoliko ga overenim potpisima podrži najmanje 10.000 birača.

Predlog kandidata podnosi se Republičkoj izbornoj komisiji najkasnije 20 dana pre dana izbora.

Za predsednika Republike izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova birača koji su glasali, a broj birača se utvrđuje na osnovu broja glasačkih listića koji se nalaze u glasačkoj kutiji.

Ukoliko nijedan kandidat ne dobije većinu glasova birača koji su glasali, glasanje se ponavlja u roku od 15 dana od dana prvog glasanja, a na ponovljenom glasanju učestvuju dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova.

Više od dva kandidata učestvuju na ponovljenom glasanju ako više njih deli prvo ili drugo mesto.

Na ponovljenom glasanju za predsednika Republike izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova.

Mandat predsednika Republike traje pet godina i počinje da teče od dana polaganja zakletve pred narodnim poslanicima.

Tekst zakletve glasi: "Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo, kao i ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava i sloboda, poštovanju i odbrani Ustava i zakona, očuvanju mira i blagostanja svih građana Republike Srbije i da ću svesno i odgovorno ispunjavati sve svoje dužnosti".

Ustav precizira da predsednik Republike predstavlja Srbiju u zemlji i inostranstvu, proglašava zakone, predlaže Narodnoj skupštini Republike Srbije kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije, nosioce funkcija, postavlja i opoziva ambasadore, prima akreditivna i opozivna pisma stranih diplomatskih predstavnika, daje pomilovanja i odlikovanja.

Predsednik Republike komanduje Vojskom i postavlja, unapređuje i razrešava oficire Vojske Srbije.

Ograničeno je da niko ne može više od dva puta da bude izabran za predsednika Republike, bez obzira na to koliko su mu trajali prvi i drugi mandat.

USTAV REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)

Izbor

Član 114

Predsednik Republike bira se na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom.

Izbore za predsednika Republike raspisuje predsednik Narodne skupštine 90 dana pre isteka mandata predsednika Republike, tako da se izbori okončaju u narednih 60 dana, u skladu sa zakonom.

Prilikom stupanja na dužnost, predsednik Republike, pred Narodnom skupštinom polaže zakletvu koja glasi:

"Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo, kao i ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava i sloboda, poštovanju i odbrani Ustava i zakona, očuvanju mira i blagostanja svih građana Republike Srbije i da ću savesno i odgovorno ispunjavati sve svoje dužnosti."

Izvor: Vebsajt Tanjug, 03.12.2016.
Naslov: Redakcija