Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA

Član 1.

U Zakonu o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Službeni glasnik RS", broj 116/14), posle člana 5. dodaje se član 5a koji glasi:

"Član 5a

Iznosi utvrđeni u čl. 2. i 3. ovog zakona od 15.000, 25.000 i 40.000 dinara, povećavaju se, počev od obračuna i isplate penzija za decembar 2016. godine za procenat usklađivanja penzija utvrđen zakonom kojim se uređuje budžetski sistem."

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

PREGLED ODREDABA ZAKONA O PRIVREMENOM UTVRĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA KOJE SE DOPUNJUJU

ČLAN 5A

IZNOSI UTVRĐENI U ČL. 2. I 3. OVOG ZAKONA OD 15.000, 25.000 I 40.000 DINARA, POVEĆAVAJU SE, POČEV OD OBRAČUNA I ISPLATE PENZIJA ZA DECEMBAR 2016. GODINE ZA PROCENAT USKLAĐIVANjA PENZIJA UTVRĐEN ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE BUDžETSKI SISTEM.

ČLAN 2.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Prema odluci Vlade i planiranim sredstvima u Finansijskom planu za 2017. godinu, izvršiće se usklađivanje penzija i novčanih naknada za 1,5%, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem. Međutim, s obzirom da je u primeni Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Službeni glasnik RS", broj 116/14), predložena odredba ima zaštitni karakter, pre svega za sve one korisnike penzija koji su zatečeni sa iznosom od 25.000 dinara. Naime, iznos limita za neumanjivanje penzija se usklađuje sa rastom penzija, tako da se ne povećava broj korisnika kojima se penzija ne umanjuje. Pored toga, usklađuje se i limit propisan za različiti procenat umanjivanja, za penzije preko 25.000.

Iz tog razloga, predložena je dopuna Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, tako da se iznosi od 15.000, 25.000 i 40.000 dinara, povećavaju počev od obračuna i isplate penzija za decembar 2016. godine za procenat usklađivanja penzija utvrđen zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

Član 1. propisuje da se iznosi utvrđeni u čl. 2. i 3. ovog zakona od 15.000, 25.000 i 40.000 dinara, povećavaju, počev od obračuna i isplate penzija za decembar 2016. godine za procenat usklađivanja penzija utvrđen zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

Član 2. propisuje da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku REpublike Srbije".

IV. SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu, a za 2018. i 2019. godinu, u skladu sa limitima koje će odrediti Ministarstvo finansija.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

 U cilju obezbeđivanja da se jedinstvene mere usmerene na ostvarivanje neophodnih ušteda istovremeno sprovedu u svim sektorima i tako spreče štetne posledice po rad organa i organizacija, predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12 – prečišćen tekst).

Izvor: Press služba Narodne skupštine, 02.12.2016.