Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANI SKUPOVI NA TEMU: "IMPLEMENTACIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU"


Na osnovu Protokola o saradnji sa Agencijom za licenciranje stečajnih upravnika, predstavnici kompanije Paragraf su krajem septembra i u toku oktobra učestvovali na 6 stručnih skupova.

Suorganizatori skupova su ALSU, Privredna komora Srbije, regionalne privredne komore i Projekat za pravne reforme GIZ. Tema skupova je bila "Implementacija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju". Predavači su bili Ivana Matić, v.d. direktora ALSU i sudije privrednih sudova. Učesnici skupova su bili stečajni upravnici, sudije privrednih sudova i privrednici. Skupovi su održani u RPK Kragujevac, RPK Niš, RPK Novi Sad, RPK Valjevo, RPK Sombor I Privrednoj komori Srbije. Skupovima je prisustvovalo preko 300 učesnika.

Inače, po izjavi (Politika, 3.11.2014.) Ivane Matić, v.d. direktora ALSU, trenutno je u Srbiji aktivno 333 stečajna upravnika koji vode 1.350 predmeta. U maju je bilo oko 27.000 privrednih društava u blokadi, što je osnov za pokretanje stečajnog postupka. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju je stupio na snagu 13.8.2014. godine.

Izvor: Redakcija, 4.11.2014.