Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA APV: UTVRđENI PREDLOZI POKRAJINSKE SKUPšTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDżETA VOJVODINE ZA 2015. GODINU, O DONOšENJU AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE


Pokrajinska vlada je, na sednici održanoj 2. oktobra 2015. godine, utvrdila Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, kojim je predviđeno smanjenje od 4,34 milijarde dinara ili 6,8 odsto u odnosu na aktuelni budžet, te on sada iznosi 59,6 milijardi dinara.

Uzrok rebalansa budžeta, odnosno posledica njegovog smanjenja, leži prevashodno u drastičnom padu poreskih prihoda, odnosno prihoda od poreza na dobit. Kako je Predlogom još predviđeno, deficit budžeta iznosiće 5,17 milijardi dinara, što je za 420,6 miliona dinara manje nego što je bilo projektovano sadašnjim budžetom u Pokrajini.

Ovo smanjenje je i posledica je zakonske obaveze da projektovani deficit ostane u okviru koji iznosi 10% od ukupno planiranih prihoda. Inače, ceo deficit se finansira iz prenetih sredstava iz prethodnih godina, te to neće iziskivati zaduživanja, navodi se u saopštenju.

Rebalansom budžeta izdvajanja, koja su planirana u okviru direktnih kapitalnih ulaganja iz budžeta ili kao podrška opštinama i drugim ustanovama sa teritorije Vojvodine za kapitalna ulaganja, umanjena su za dve milijarde dinara.

Pokrajinski sekretarijat za finansije saopštio je da će se pristupiti rebalansu budžeta, jer je odgovor iz Ministarstva finansija na zahtev Pokrajinske vlade da se Vojvodini iz budžetske rezerve prebaci 4,4 milijarde dinara koje nedostaju za izvršenje obaveza bio negativan.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu možete pogledati na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za finansije.

Na istoj sednici utvrđen je i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Akcionog plana politike za mlade u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine.

Izvor: Press služba Vlade AP Vojvodine, 02.10.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija